Grad Kruševac

Ви сте овде: Насловна КШ инфо Вести Крушевац међу најбољима у озакоњењу објеката

Крушевац међу најбољима у озакоњењу објеката

Ел. пошта Штампа

4 Потпредседница Владе Републике Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. Др. Зорана Михајловић, одржала је дана 15.03.2017.год. у 11 часова, конференцију за новинаре, у Прес сали Владе Републике Србије, на тему спровођења Закона о озакоњењу и окончања пописа незаконито изграђених објеката.  На конференцији су испред града Крушевца присуствовали заменик начелника Градске управе града Крушевца Драгица Бојковић, начелник Одељења за урбанизам и грађевинарство Ивана Пајић и новоангажовано лице на пословима озакоњења Бојана Трошић.

На територији Републике Србије постоји  преко 2.200.000 незаконито изграђених објеката. До данас укупан број пописаних незаконито изграђених објеката је 1.353.463, у јануару 2017. године укупно пописано 509.932 незаконито изграђених објеката а након контроле тимова Министарства повећање од 843.531 пописаних објеката, односно 165,42% више. Преостало за попис око 240.000 објеката, нао основу процена 50 ЈЛС које нису окончале попис.

1

По учинку у обављању послова пописа објеката најбољи градови су: Чачак, Лесковац и Крушевац.

У циљу ефикаснијег спровођења пописа незаконито изграђених објеката, а у складу са чланом 7 став 3 Закона о озакоњењу објеката („Сл. Гласник РС“ бр. 96/2015), образована је Комисија за спровођење пописа која се састоји од 100 чланова, као и помоћно радно тело за припрему и разраду подлога за попис незаконито изграђених објеката на територији града Крушевца са задатком да изврши припрему одговарајућих подлога за попис на терену користећи подлоге РГЗ-а, податке са сајта ГЕО Србије и податке са сателитског снимка, као и проверу статуса објеката са сајта РГЗ-а.

 

Град Крушевац има 101 насељено место и подељен је на десет зона. Дана 20.02.2017.године појачан је рад Комисије и повећан број пописивача на 120 чланова. Захваљујући интензивном раду попис је окончан у предвиђеном року. Укупно је пописано 50.411 незаконито изграђених објеката.

  2

Према Мишљењу Министарства, грађевинарства, собраћаја и инфраструктуре, а на основу процене о преосталом броју објеката за озакоњење – 40.000 на територији града Крушевца, неопходно је ангажовање и већег броја новозапослених радника на пословима озакоњења.

 

Градска управа града Крушевца доставила је Министарству државне управе и локалне самоуправе Молбу, у скалду са чланом 3. став 5. тачка 4 Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. Гласник РС“ бр. 113/13, 24/14....59/15).

 

Дана 29.12.2016.год.  Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, а на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе дала је сагласност за запошљавање 8 лица ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима и та лица су ангажована на пословима озакоњења.

Пројектовани минимални укупни приход од такси за озакоњење и пореза, у наредне три године, је 35,4 милијарде динара.

На основу уплаћених такси за озакоњење до сада је приходовано око 1,2 милијарде динара (360 милиона у Буџет РС, 840 милиона ЈЛС).

Пројектовани минимални приход од такси за озакоњење је 15 милијарди динара на крају поступка озакоњења (4.5 милијарди у Буџет РС, 10,5 милијарди ЈЛС).

Пројектовани приход од пореза је 6.8 милијарди динара (узорак на 50 ЈЛС).

Рок за окончање озакоњења до краја мандата Владе Републике Србије.

 

Време у Крушевцу

Температура: 19 °C vreme
Притисак: 997.6 hPa barometar.gif
Прогноза...
wikipedia

naled_bfm

skgo
usaid