Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна АКТУЕЛНОСТИ Вести Oдржан је састанак са надлежним представницима UNDP

  Oдржан је састанак са надлежним представницима UNDP

  Ел. пошта Штампа
  1

  Дана 04.03.2019.године, одржан је састанак са надлежним представницима UNDP (Организација УН за развојне програме) у циљу унапређења пољопривредне производње на територији Града Крушевца.

   

  Претходне, 2018.године, долазили су представници UN FAO, ради спровођења активности на обнови Браљинског јаза у атару нас.места Велико Головоде. Ове године је UNDP покренуо активности на ширем подручју, на простору Бивољског кључа, Кошева, Говодског кључа и у сливу Рибарске Реке, где постоји могућност да се обновом старих и израдом нових канала за наводњавање и одводњавање знатно побољшају услови за пољопривредну производњу.

  За Браљински јаз постоји урађен главни грађевински пројекат за извођење радова.

  2

  Испред UNDP састанку је присуствовао Ђорђије Поповић, дипл.инж.грађ. са сарадни-ком, испред ГУ Крушевац испред Одељења за пољопривреду присуствовала је Данијела Милисављевић, дипл.инж. и Марко Милојевић,дипл.инж. испред Одељења за послове одбране и ванредне ситуације Душан Тодоровић, начелник Одељења и Александар Милошевић, дипл.инж.грађ.

  Одељење за ванреден ситуације је планирало за 2019. годину извођење радова на повећању пропусне моћи дела Браљинског јаза од ушћа суве јаруге (канала) која одводи атмосферске воде из Великог Головода, до ушћа Браљинског јаза у реку Расину. Ови радови су неопходни због сталног засипања канала талогом у време великих вода и стварања успора воде која брзо прелази у септичко стање, што угрожава грађане и пољопривредну производњу у непосредној близини канала.

  3

  Након састанка извршен је обилазак локације Браљинског јаза од реке Расине до пута Крушевац-Јастребац.

   
  wikipedia

  naled_bfm

  skgo
  usaid