print_grb.png

Упутство за припрему буџета за 2018. годину

Штампа

 

  1. Упутство за припрему одлуке о буџету за 2018. годину
  2. Упутство за припрему програмског буџета
  3. Упутство за праћење и извештавање о учинку
  4. Финансијски план
  5. Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате
  6. Прилог 2 -  Преглед капиталних пројеката
  7. Прилог 3 - Комисије и уговори