print_grb.png

Финансијски извештаји

Штампа

Грађански водич кроз буџет града Крушевца за 2020. годину (23.01.2020.)
Грађански водич кроз буџет града Крушевца за 2019. годину
(21.01.2019.)

Грађански водич кроз буџет града Крушевца за 2018. годину

 

1. План поступног увођења родног буџетирања за 2019. годину

2. Одлука о ребалансу буџета града Крушевца за 2019. годину (25.06.2019.)

 3. Извештај о спроведеној Јавној расправи о нацрту Буџета града Крушевца за 2019. годину (21.12.2018.)

4. Одлука о буџету за 2019. годину

5. Одлука о завршном рачуну за 2018. годину (25.06.2019.)

6. Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о ребалансу буџета града Крушевца за 2019. годину (17.06.2019.)

7. План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града Крушевца за 2020. годину (24.07.2019.)

8. Извештај   о извршењу Одлуке о буџету Града Крушевца за период  јануар – јун  2019. године  (20.09.2019.)

     -  Закључак

     -  Извештај 

          - 1. део

          - 2. део

9.  Извештај   о извршењу Одлуке о буџету Града Крушевца за период  јануар – септембар  2019. године  (22.11.2019.)

    - Закључак

    - Извештај

10. Одлука о буџету за 2020. годину (25.12.2019.)