Grad Kruševac

Ви сте овде: Насловна
spacer1111

Одржана 24. седница Скупштине града

Ел. пошта Штампа
Grb_grada На 24. седници Скупштине града, која је одржана 28.12.2015. године одборници су размотрили и усвојили 67 тачака дневног реда.

Усвојена је Одлука о буџету града Крушевца за 2016. годину, којом су утврђени укупни приходи и примања и укупни расходи и издаци у износу од 3.038.912.297 динара, од тога 2.700.000.000 динара средства из буџета и 338.912.297 динара средстава из других извора буџетских корисника.

 

1

 

Одборници су усвојили и Програм развоја Града Крушевца за 2016. годину  и пројекције програма за 2017. и 2018. годину. Приоритет у реализацији имаће већ започете инвестиције за које се стекну реални услови за финансирање у областима водоснабдевања и канализације, реконструкције и изградње улица и путева, гасификације и топлификације, основног и средњег образовања, дечије и социјалне заштите и економског развоја.

 

Скупштина је донела Стратегију развоја социјлане политике Града Крушевца за период 2015-2020, Локални акциони план за родну равноправност Града Крушевца за период 2016-2020 и Програм развоја спорта Града Крушевца са акционим планом за период 2015-2018. година.

 

2

 

У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Скупштина града Крушевца је донела Одлуку о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у локалној самоуправи-Граду Крушевцу.

 

3

 

Скупштина је усвојила Закључак, којим се предлаже Министарству финансија Републике Србије да повуче са јавне расправе радни текст Нацрта Закона о финансирању локалне самоуправе и припреми нови текст, којим се не умањује обим досдашњег финансирања јединице локалне самоуправе по свим основама. Наведени Нацрт предвиђа да ће локалне самоуправе убудуће добијати 50% уместо досадашњих 80% од пореза на зараде, чиме би се значајно смањили локални приходи, а повећао републички буџет.

 

4

 

Локалним акционим планом за запошљавање Града Крушевца  за 2016. годину планирано је да средствима од 10.350.000,00 динара финансирају програми: "Нова радна места'', "Самозапошљавање'' и и програм ''Хелп'', који има за циљ смањење сиромаштва и стварање услова за запошљавање маргинализованих и угрожених група становништва, са фокусом на Ромкиње и подразумева финансирање опреме. Планирани појединачни износ субвенције за програм "Нова радна места" је 150.000 динара а за програм "Самозапошљавање" 180.000 динара.

Одборници су усвојили и програме рада јавних предузећа и установа за 2016. годину, кадровска решења и решења којима се решавају имовинско-правни односи грађана.

 

 

Време у Крушевцу

Температура: 14 °C vreme
Притисак: 998.5 hPa barometar.gif
Прогноза...

naled_bfm

skgo
usaid