Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна
  spacer1111

  Социјално економски савет Града Крушевца уписан у Регистар

  Ел. пошта Штампа

  Grb_grada Локални Социјално-економски савет града Крушевца  је  основан у циљу успостављања и развоја социјалног дијалога у питањима од значаја за остваривање економских и социјалних слобода и права човека, материјалног, социјалног и економског положаја запослених и послодаваца и услова њиховог живота и рада, развоја културе преговарања, подстицања мирног решавања колективних радних спорова, развоја демократије и издавања часописа, брошура и других публикација из делокруга свог рада.

  Социјално економски савет Града  Крушевца  је дана 23.8.2018. године  уписан  у Регистар локалних  социјално економских савета који се води код Министарства рада, запошљавања, борачка и социјална питања. Овим уписом Савет је постао легитимни иснтрумент за учествовање у креирању  социјално-економске политке и политике запошљавања на републичком нивоу испред града Крушевца.

  Решење о упису можете погледати овде.

   

  naled_bfm

  skgo
  usaid