Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна
  spacer1111

  Одржана 17. седница Скупштине града Крушевца

  Ел. пошта Штампа

  Grb_grada На данашњој 17. седници Скупштине града Крушевца,  којом је председавао председник Скупштине Живојин Милорадовић, усвојено је 46 тачака Дневног реда.

  Усвојен је Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Крушевца за период јануар- јуни 2018. године. У првих шест месеци ове године укупно остварени приходи и примања  износили су 1.481.239.833 динара или 41,55% у односу на план и остварени су у приближном изиносу у односу на исти период прошле године.  Укупно планирани расходи и издаци из свих извора извршени су у износу од 1.281.755.950 динара или са 35,95% у односу на план и мањи су за 15,56% од укупно остварених прихода из свих извора.

  1

  Скупштина је разматрала и усвојила финансијске извештаје и извештаје о степену реализације програма пословања јавних предузећа чији је оснивач Град за 2017. годину, као и Извештај о раду јавних предузећа за I  и  II квартал 2018. године.  Скупштина је дала сагласност на одлуке надзорних одбора ЈКП "Водовод Крушевац", ЈКП "Крушевац", ЈКП "Пословни центар" и ЈП "Аеродром Росуље" о начину расподеле нето остварене добити у овим предузећима у 2017. години, као и на Измену и допуну Програма пословања ЈКП "Водовод Крушевац" за 2018. годину.

  2

  Донете су Измене Плана генералне регулације "Центар", Измене Плана детаљне регулације стамбено – пословног блока "Колонија" и Измене Плана детаљне регулације стамбеног насеља "Равњак 1 б".  Усвојене су и одлуке о  изради Плана детаљне регулације гробља у Мудраковцу-фаза 2 и Плана детаљене регулације депоније "Срње" и  измена   Генералног урбанистичког плана у делу урбанистичкихг целина 5.10 и 10.2. и Плана генералне регулације "Југ".

   

  Скупштина је усвојила и Одлуку о техничком секретару одборничке групе, Одлуку о изменама и допунама Одлуке о комуналним делатностима и Одлуку о измени Одлуке о радном времену угоститељских, занатских и трговинских објеката на територији града Крушевца.

  3

  Прихваћена је препорука Владе Републике Србије и дата сагласност да се потраживања према субјекту приватизације "СИМПО" Врање, по основу уступљених јавних прихода и потраживања по основу изворних јавних прихода са стањем на дан 31.12.2017. године, конвертују у трајни удео Града у капиталу субјекта приватизације, у случају усвајања УППР.

  4

  За в.д. директора Културног центра, на период до једне године,  именована је Виолета Капларевић, дипл. индустријски менаџер из Крушевца, а уместо недавно преминулог Драгише Милошевића у Комисију за утврђивање назива улица и тргова изабран је Слободан Лазић.

  5

  Донета је одлука о прибављању у јавну својину Града Крушевца  Задружног дома у Јабланици за потребе Месне заједнице Витановац и усвојено  више имовинских решења.

   

  naled_bfm

  skgo
  usaid