Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна
  spacer1111

  Одржана 19. седница Скупштине града Крушевца

  Ел. пошта Штампа

  Grb_grada Деветнаеста седница Скупштине града Крушевца, на којој су одборници усвојили 19 тачака Дневног реда,  одржана је 29.11.2018. године. Седницом је председавао председник Скупштине Живојин Милорадовић.

  На почетку седнице,  за заменика председника Скупштине града изабран је Синиша Максимовић, одборник Социјалистичке партије Србије.

   

  1

  Усвојен је Извештај о реализацији буџета Града Крушевца за период јануар- септембар 2018. године.   Укупно остварени приходи и примања у периоду јануар-септембар 2018. године износили су 2.380.826.726 динара или 65,61% у односу на план, а   расходи и издаци  извршени су у износу од 2.001.973.155 динара или са 55,17% у односу на план и мањи су за 18,92% од укупно остварених прихода.

  2

  Скупштина је усвојила Одлуку о утврђивању просечних цена квадратног метра  непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији града Крушевца.   Иако је дошло до знатног повећања цена непокретности у трећој и четвртој зони које обухватају сеоско подручје, одлучено је да се цене за 2019. годину у овим зонама  увећају максимално за 10%.

  3

  Скупштина је донела Одлуку о покретању поступка јавно- приватног партнерства без елемената концесије за реализацију " Пројекта јавног приватног партнерства - реконструкција, рационаллизција и одржавање преосталог дела система јавног осветљења на територији града Крушевца".   Градско подручје није било обухваћено првобитним пројектом јавно- приватног партнерства  реконструкције и одржавања јавне расвете, којим је извршена замена сијалица на сеоском подручју, те се овим пројектом планира замена натријумових и живоних сијалица у самом граду. Образован је Стручни тим, који треба да уради детаљан предлог пројекта и достави исти Скупштини града на разматрање.

  4

  Усвојене су: Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређењу  града, којом се регулише начин постављања и коришћења лед билборда, Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће и подизању и одржавању зелених површина и Одлука о одређивању аутобуских стајалишта која могу да се користе за линијски превоз путника у градском превозу.

  5

  Скупштина је дала сагласност на Статут Установе за физичку културу "Спортски центар Крушевац" и на измене Статута Установе "Центар за социјални рад".

  Донет је   План детаљне регулације "Железничка 1" у Крушевцу.

  6

  Образован је Савет за праћење примене Локалног антикорупцијског плана Града Крушевца и именовани његови чланови.

  Извршена је и измена члана Школског одбора ОШ "Васа Пелагић" у Падежу, као и представника Савета родитеља у Управном одбору ПУ "Ната Вељковић".

  За директора Културног центра Крушевац именована је Виолета Капларевић, досадашњи вршилац дужности директора ове установе.

   

  naled_bfm

  skgo
  usaid