Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна
  spacer1111

  Награда ДРИ за Крушевац

  Ел. пошта Штампа

  1 У хотелу „Зира” у Београду одржано је предавање “Унапређење управљања јавним финансијама на локалном нивоу“. Начелнику Градске управе Крушевац Ивану Анђелићу, том приликом је свечано уручено признање које додељује Државна ревизорска институција (ДРИ) за постигнуте добре резултате и пример добре праксе у управљању јавним финансијама.

   

  Признање је добило укупно 10 локалних самоуправа, а анализом је обухваћено 119 јединица локалних самоуправа.

  На основу извештаја о ревизији јединица локалних самоуправа које је објавила Државна ревизорска институција, одређени су критеријуми за рангирање јединица локалних самоуправа, који обухватају: 1. обим и финансијски утицај неслагања (неправилности) утврђених током редовних ревизија у односу на укупно извршење буџета, 2. врсту ревизорског мишљења изражену након обављене ревизије, 3. статус ангажовања интерних ревизора у јединицама локалних самоуправа, 4. степен ефикасности у исправљању грешака (неправилности) након обављене ревизије, 5. степен извршења буџета у односу на план, 6. Обим мера предузетих у поступку ревизије и 7. потраживања по основу пореза на имовину у односу на приходе од пореза на имовину.

  Ревизије имају превентивну сврху и на тај начин се омогућава отклањање уочених неправилности.

  1

  Резултати ревизије имају за циљ да субјект ревизије предузме одговарајуће мере са циљем да се такве грешке не чине у наредном периоду.

  Признање граду  Крушевцу  представља потврду озбиљног, савесног, планског и законитог рада, али и још већу обавезу да се и надаље трансакције, активности и одлуке које се односе на преузимање обавеза, врше у оквиру додељених апропријација, на основу правног основа и валидне документације.

  3

  Израда овог истраживања омогућена је кроз пројекат Унапређење ревизије на локалном нивоу за ефикасније управљање јавним финансијама које спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП), уз подршку Швајцарске владе.

   

  naled_bfm

  skgo
  usaid