Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна
  spacer1111

  Одржана 20. седница Скупштине града Крушевца

  Ел. пошта Штампа

  Grb_grada На  20. седници Скупштине града Крушевца,  која је одржана 25.12.2018. године, одборници су усвојили 72 тачке Дневног реда.

  Скупштина је донела нови Статут града Крушевца, чиме је испуњена законска обавеза усклађивања највишег правног акта Града са Законом о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи.

  1

  Усвојени су: Одлука о буџету Града Крушевца за 2019. годину, Кадровски план Градске управе града Крушевца, Градског правобранилаштва и Службе месних заједница за 2019. годину,  Програм развоја града Крушевца за 2019. годину и Програм уређивања грађевинског земљишта за 2019. годину.

   

  Укупни приходи и примања и укупни расходи и издаци буџета за 2019. годину утврђени су у износу од 3.534.552.588 динара, од тога 3.389.000.000 динара средства из буџета и 145.552.588 динара средства из других извора буџетских корисника.

  3

  Важније инвестиције планиране  Програмом развоја за 2019. годину су: Авантура парк на Јастрепцу, изградња улице на Старом Аеродрому паралено са Бруским путем,  реконструкција Немањине улице са водоводном и топловодном мрежом, изградња монтажне гараже иза зграде Националне службе за запошљавање, партерно уређење Видовданске улице и Трга глумаца,  као и изградња више улица на сеоском подручју. Планиран је  завршетак водоводне мреже у Каменару, Модрици, Дворану и Гркљану. Предвиђена је и  реконструкција зграде Дома војске у објекат намењен култури, набавка 3,5 хектара земљишта од ХИ „Жупа“ на коме се планира старт ап центар за породична предузећа и изградња Дино парка.

   

  Одборници су усвојили Локални план акције за децу града Крушевца за период 2019-2025. године, Програм развоја туризма града Крушевца за период 2019-2024., План јавног здравља града Крушевца за период 2018-2025.године и План развоја културе за период 2018-2025.године.

  3

  Локалним акционим планом запошљавања Града Крушевца за 2019. годину опредељено је 23.000.000,00 динара за спровођење програма: субвенција за самозапошљавање, субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих- Нова радна места, јавне радове, програм стручне праксе, програм стицања практичних знања и за мере популационе политике (усклађивање рада и родитељства).

   

  Скупштина је дала сагласност на програме рада јавних предузећа и установа за 2019. годину.

  Усвојен је Елаборат о развоју јавних предшколских установа на територији града Крушевца за период 2019-2023. и Одлука о мрежи јавних предшколских установа на територији града Крушевца.

   

  Донети су планови детаљне регулације: ПДР „Бивоље 3“, ПДР „Центар 6“, ПДР Расадник север у Крушевцу и Измене ПДР линијских инфраструктурних објеката (разводни гасовод, МРС и дистрибутивна гасоводна мрежа) и РГГ Југоисток до кућних мерно регулационих сетова слива Рибарске реке, као и више одлука о изради планова детаљне регулације.

  4

  Скупштина је усвојила Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Крушевца за 2019. годину, Одлуку о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта и Измене и допуне Плана размештаја мањих монтажних и других покретних објеката и уређаја на јавним површинама.

   

  За директора Центра за особе са инвалидитетом именована је Невена Лазаревић, професор разредне наставе, за в.д.директора Јавне ветеринарске установе Ветеринарска станица „Крушевац“ именован је Драган Џугурдић, доктор ветеринарске медицине, запослен у овој установи, а за в.д. директора ЈП „Аеродром Росуље“ дипл. правник Драгана Павловић.

   

  naled_bfm

  skgo
  usaid