Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна
  spacer1111

  Одржана 21. седница Скупштине града Крушевца

  Ел. пошта Штампа

  Grb_grada На 21. седници Скупштине града Крушевца, која је одржана 22.03.2019. године, одборници су размотрили и усвојили 68 тачака Дневног реда.

   

  Почетак седнице Скупштине на кратко је био прекинут уласком десетак  чланова опозиције. Они су своје захтеве, осим усменим путем, покушали да доставе и писмено, али с обзиром да се тиме крши Скупштинска процедура, њихови захтеви нису уважени. Убрзо након њиховог упада, одборници су напустили салу, седница је прекинута, а чланови опозиције су након тога напустили зграду Градске управе. Обезбеђење није реаговало, а није било ни инцидената.

    8

  Тим поводом, на самој седници Скупштине , реаговала је и градоначелник Јасмина Палуровић: „Град Крушевац и одборници СНС најоштрије осуђују данашњи упад на седницу Скупштине – банде Јеремићевих, Обрадовићевих и Ђиласових следбеника који на силу хоће да се врате на власт, да би опет вратили Крушевац у време њихових крађа. Неће нас заплашити својим хулиганским понашањем , јер то говори о њима, а не о нама. Ми ћемо наставити да водимо овај град домаћински и уз  поштовање закона, за шта очигледно они не знају. Власт се добија легално, изборима, а не насилно, и задржава се искључиво радом, одговорношћу и посвећеношћу, што су наши  грађани увек знали да препознају.“

    3

   

  1

   

  2

  На иницијативу  шездесет и једног одборника одборничких група Александар Вучић- Србија побеђује, Александар Вучић – Крушевац побеђује, Социјалистичке партије Србије, одборника Јединствене Србије и самосталног одборника,  усвојена је Декларација “ Миром против насиља“, а потписнике  Декларације можете погледати овде .

    1

  Одборници су, у циљу усаглашавања са Статутом града Крушевца  који је донет крајем прошле године, усвојили Одлуку о изменама и допунама Пословника Скупштине града Крушевца, Одлуку о изменама и допунама Одлуке о начину споровођења јавне расправе и укључивања грађана у поступак доношења одлука, стратешких докумената и других аката града Крушевца, Одлуку о обележавању празника и манифестацијама од посебног значаја за Град и Одлуку о локалном омбудсману.

    2

  Усвојена је Одлука о градском водоводу и канализацији, донета у циљу усклађивања обављања ове комуналне делатности са Законом о планирању и изградњи, Законом о комуналним делатностима и Законом о прекршајима. Новина је то што се  Одлуком   стварају услови и одређују начин и динамика  преузимања сеоских водовода од стране ЈКП „Водовод – Крушевац“, што је законска обавеза, како би становништво свих насељених места на територији Града Крушевца имало исправну воду за пиће, из система који се одржава у функционалном и исправном стању.

    3

  Усвојен је Елаборат о развоју мреже јавних основних школа на територији Града Крушевца за период 2019-2026. године и Одлука о мрежи јавних основних школа.

   

  Усвојене су Одлука о допуни Одлуке о локалним комуналним таксама и две одлуке којима се регулишу потраживања Града Крушевца према Трајал корпорацији.

    4

  На иницијативу Месне заједнице Уједињене нације, донета је  Одлука о   допуни одлуке о одређивању  стајалишта која могу да се користе за линијски превоз путника у градском превозу, којом је  одређено ново аутобуско стајалиште у Железничкој улици.

  Донета је Одлука о постављању бисти крушевачким глумцима на Тргу младих и то: Ташку Начићу, Миодрагу Петровићу Чкаљи, Властимиру Ђузи Стојиљковићу, Радмили Савићевић, Бати Паскаљевићу, Милану Пузићу и Љубинки Бобић.

    5

  Усвојени су извештаји о раду установа чији је оснивач Град Крушевац за 2018. годину, Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач Град за I, II, III и IV квартал 2018. године, Извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације за 2018. годину, као и План рада Градског штаба за ванредне ситуације Града Крушевца за 2019. годину.

   

  Извршена је допуна Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Крушевца за 2019. годину. Допуњен је и  Програм коришћења средстава Бџуетског фонда за заштиту животне средине, тако  што су за 2019. годину предвиђене и активности испитивања површинских вода главних водотокова и њихових притока и испитивање површинске воде акумулације Ћелије.

    6

  Донето је више планских докумената и то: ПГР „Запад 2“, ПГР „Исток 5“, ПГР „Зона А и Д“ у Крушевцу, Измена ПГР „ Југ у делу урбанистичке целине 4.6 подцелина 4.6.6, “ ПДР „Зоне А и Д“, ПДР „Центар 5“ , ПДР „Липовац 1“ ПДР „Цара Лазара – Балшићева“, ПДР „Железничка 2“, Измена ПДР „Стари аеродром Фаза 1 у делу подблока А2“.

   

  Донето је и више одлука о изради планова детаљне регулације,  решења из имовинско- правне области, као и кадровских решења.

    7

  За директора ЈП „Аеродром Росуље“ именована је досадашњи вршилац дужности директора Драгана Павловић, дипл. правник из Капиџије.

   

  naled_bfm

  skgo
  usaid