Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна
  spacer1111

  Одржана јавна расправа о Нацрту Одлуке о месним заједницама на територији Града Крушевца

  Ел. пошта Штампа

  Grb_grada У оквиру јавне расправе о Нацрту Одлуке о месним заједницама на територији Града Крушевца, у Градској управи Крушевац, одржана је јавна трибина на којој је представљен овај документ.

  О Нацрту Одлуке говорио је Иван Анђелић начелник Градске упаве града Крушевца и члан Радне групе за израду Нацрта Добрила Филиповић, дипл. правник, представник Одељења за послове органа Града.

  1

  Истакнуто је  да је Нацрт израђен у оквиру поступка даљег усклађивања општих аката Града са Законом о локалној самоуправи и Статутом града Крушевца, који је Скупштина града донела 25.12.2018. године.

   

  Присутни су упознати да се овом Одлуком задржава  досадашњи концепт да се месне заједнице образују и у селима и у градском насљу, задржане су постојеће месне заједнице,  како  број, тако и подручја. Новина у Нацрту ове Одлуке је та што се предвиђа да је Савет месне заједнице основни представнички орган грађана на подручју месне заједнице, чије чланове грађани бирају на непосредним изборима. Поступак избора органа месне заједнице до сада није био уређен Одлуком Скупштине града, већ статутима месних заједница, а сада је овај поступак уређен на јединствен начин за све месне заједнице. Одлуком је предвиђен поступак избора, као и органи за спровођење избора и  начин предлагања кандидата. Органи за спровођење избора су Изборна комисија, бирачки одбори и први пут се уводи Другостепена изборна комисија, која решава по жалбама на одлуке Изборне комисије.

  2

  Одлуком је прецизирана надлежност Савета месне заједнице, средства за  финансирање рада месне заједнице, а први пут се прописује поступак надзора над радом и актима месне заједнице.

   

  Одлука садржи поглавље које се односи на јавност рада месне заједнице, која се обезбеђује преко средстава јавног информисања, презентовањем одлука и других аката јавности, организовањем јавних расправа и слично, а предвиђа се и могућност постављања огласних табли у свим селима, као и коришћење интернет странице и друштвених мрежа.

  3

  Учешће у расправи узели су представници месних заједница Беласица, Макрешане и Шанац и Деспот Стефан Лазаревић.

   

  Трибини су присуствовали секретар Скупштине Маја Цуцкић, заменик секретара Јасмина Михајловић, шеф Службе месних заједница Никола Филиповић, представници Савета месних заједница, секретари месних заједница и заинтересовани грађани.

  4

  Јавна расправа о Нацрту Одлуке траје до 31.05.2019. године, до када грађани могу упутити примедбе Градској управи Крушевац- Одељењу за послове органа Града.

   

  naled_bfm

  skgo
  usaid