Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна
  spacer1111

  Писмо о намерама између града Крушевца и општина Брус и Блаце

  Ел. пошта Штампа

  1 У Расинском управном округу, данас је одржана седница Савета, на којој је потписано Писмо о намерама успостављања међуопштинске сарадње у комуналној делатности одвођења и пречишћавања отпадних вода у граду Крушевцу  и општинама Брус и Блаце. Овај документ битан је предуслов будућих активностима које имају за циљ успостављање интегрисаног управљања отпадним водама, a потписали су га градоначелник Крушевца и председници општина Блаце и Брус.

  Ово је само један корак у низу, у циљу заштите квалитета воде језера Ћелије одакле се велики број становника из Округа снабдева исправном пијаћом водом. Како становништво нема алтернативу  за други извор снабдевања, постала је ургентна потреба за решавањем питања отпадних вода и њиховим пречишћавањем.

  2

  Међуопштинска сарадња три јединице локалне самоуправе подразумева ефикасно коришћење ресурса и смањење пројектованих трошкова обављања овог сегмента комуналне делатности. Засниваће се на принципима добровољности, солидарности и ефикасности, а са становишта социјалних, техничко – економских и еколошких услова и критеријума.

  3

  Институционални оквир ће се утврдити Споразумом, којим ће се усагласити обим и начин обављања комуналне делатности, управљање основним средствима, начин финансирања и друга важна питања.

  Основ за потписивање Споразума ће представљати финансијска анализа са проценом улагања, изворима финансирања, оценом оправданости активности и очекиваним резултатима.

  4

  Потребно је обезбедити стабилно финансирање и пословање по принципу самофинансирања предложеног модела, а реална цена комуналне услуге пречишћавања отпадних вода ће се достићи постепено.

   

  Планирање активности треба да буде засновано на релевантним параметрима, а оперативно спровођење планова и програма одвијаће се преко јединица локалне самоуправе, односно надлежних комуналних предузећа. За оперативне активности на праћењу спровођења Акционог плана задужена је регионална радна група за заштиту и одрживо коришћење акумулације „Ћелије“.

  5

  На данашњој седници Савета, било је речи и о степену реализације пројеката у области путне инфраструктуре у 2019.години, са захтевима за нови инвестициони циклус.

  6

  Такође је саопштена информација да је Директорат цивилног ваздухопловства РС покренуо акцију регистрације и отварање хелиодрома у свим окрузима. Циљ је омогућавање безбедног слетања и полетања хеликоптера за све врсте некомерцијалног летења, затим посебних делатности у ваздушном саобраћају које се обављају уз накнаду, потребе државних органа, хитних медицинских и других интервенција, као и помоћ и спасавање становништва у ванредним ситуацијама. Од Округа се очекује информација о потенцијалној локацији.

    7

  За наредну седницу Савета округа, нагласио је начелник Бранислав Весић, потребно је да све општине припреме и податке о алтернативним изворима водоснабдевања пијаћом водом, са препоруком за ангажовање цистерни.

   

  Комплетно Писмо о намерама можете погледати овде.

   

  naled_bfm

  skgo
  usaid