print_grb.png

Основне школе

Штампа

"Вук Караџић"
Југовићева 11
Телефони:+381 37 447410 || +381 37 447411
Факс: + 381 37 447411
Е-пошта: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

www.osvukks.edu.rs"Нада Поповић"
Ломничке борбе 7
Телефони: + 381 37 3547610 || + 381 37 3547611
Факс: + 381 37 3547611
Е-пошта: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели || Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

www.nadapopovic.edu.rs

 

"Доситеј Обрадовић"
Антона Пордушића 5
Телефони: +381 37 447300 || +381 37 447301
Факс: + 381 37 447300 || +381 37 447301
Е-пошта: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

www.osdositej.edu.rs


"Бранко Радичевић"
Антуна Пордушића 5
Телефони: +381 37 438347 || +381 37 401710
Факс: + 381 37 438347
Е-пошта: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели || Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

www.branko.edu.rs
Подручна одељења:
- Дедина >> Тел. +381 37 886093
- Макрешане >> Тел. +381 37 662040

 

"Јован Јовановић Змај"

Блаже Думовића 66, Мудраковац
Телефони: + 381 37 3421521 || + 381 37 3445211
Факс: + 381 37 3445210
Е-пошта: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
Подручна одељења:
  - В. Головоде >> Тел. + 381 37 636010
  - Кобиље >> Тел. + 381 37 636020
  - Станци >> Тел. + 381 37 638060


"Јован Поповић"
Видовданска 56
Телефон: +381 37 448050 || +381 37 448055
Факс: + 381 37 448055
Е-пошта: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

www.osjovanpopovic.edu.rs


"Драгомир Марковић"
Луке Ивановића 3
Телефон: + 381 37 446890 || + 381 37 446891
Факс: + 381 37 446891
Е-пошта: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

www.osdragomir.yolasite.com
Подручна одељења:
  - Трмчаре >> Тел. + 381 37 873686
  - Ломница >> Тел. + 381 37 873535


"Кнез Лазар"
Велики Купци
Телефон: + 381 37 884105
Факс: + 381 37 885050
Е-пошта: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

www.skolakupci.edu.rs
Подручна одељења:
  - Ћелије >> Тел. + 381 37 764005
  - Мајдево >> Тел. + 381 37 884928
  - Себечевац >> Тел. + 381 37 884296


"Деспот Стефан"
Горњи Степош
Телефон: + 381 37 655335
Факс: + 381 37 655335
Е-пошта: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

www.osdespotstefangornjistepos.weebly.com
Подручна одељења:
  - Наупаре >> Тел. + 381 37 655026
  - Доњи Степош >> Тел. + 381 37 655027
  - Јабланица >> Tел. + 381 37 655228


Основна школа "Жабаре"
Телефон: + 381 37 3882218 || + 381 37 3882505
Факс: + 381 37 882218
Е-пошта: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

www.zabac.edu.rs
Подручна одељења:
  - Лукавац
  - Пепељевац >> Tел. + 381 37 892771
  - Мешево
  - Церова


"Станислав Бинички"
Јасика
Телефон: + 381 37 671103 || + 381 37 671953
Факс: + 381 37 671008
Е-пошта: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

www.osstanislavbinicki.edu.rs
Подручна одељења:
  - Шанац >> Tел. + 381 37 877239
  - Кукљин >> Tел. + 381 37 678555
  - В. Крушевица >> Tел. + 381 37 671530
  - Срње >> Tел. + 381 37 671714


"Владислав Савић Јан"
Паруновац
Телефон: + 381 37 886-155
Факс: + 381 37 886155
Е-пошта: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

www.osjan.edu.rs
Подручна одељења:
  - Текије >> Tел. + 381 37 886035
  - Гаглово >> Tел. + 381 37 886048


"Велизар Станковић Корчагин"
Велики Шиљеговац
Телефон: + 381 37 851333 || + 381 37 852400
Факс: + 381 37 852400
Е-пошта: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

www.skolasiljegovac.nasaskola.rs
Подручна одељења:
  - Рибаре >> Tел. + 381 37 865247
  - Ђунис >> Tел. + 381 37 867239
  - Каоник >> Tел. + 381 37 866254


"Страхиња Поповић"
Дворане
Телефон: + 381 37 698104
Факс: + 381 37 698104
Е-пошта: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

www.strahinja.edu.rs
Подручна одељења:
  - Здравиње >> Tел. + 381 37 691112
  - Модрица >> Tел. + 381 37 635123
  - Сеземча >> Tел. + 381 37 873504


"Брана Павловић"
Коњух
Телефон: + 381 37 875103
Факс: + 381 37 875103
Е-пошта: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

www.oskonjuh.com
Подручна одељења:
  - Бела Вода >> Tел. + 381 37 678640
  - Љубава >> Tел. + 381 37 875460


"Васа Пелагић"
Падеж
Телефон: + 381 37 3696207 || + 381 37 3696592
Факс: + 381 37 3696207
Е-пошта: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

www.osvasa.edu.rs
Подручна одељења:
  - Вратаре >> Tел. + 381 37 3696120
  - Глобаре >> Tел. + 381 37 3696521
  - Крвавица >> Tел. + 381 37 3696235
  - Шашиловац >> Tел. + 381 37 3696412


"Свети Сава"
Читлук
Телефон: + 381 37 692695
Факс: + 381 37 694888
Е-пошта: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели || Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

www.ossvetisavacitluk.weebly.com
Подручна одељења:
  - Мачковац >> Tел. + 381 37 881566
  - Глободер >> Tел. + 381 37 881350


Специјална школа "Веселин  Николић"
Луке Ивановића 17
Телефон: + 381 37 446700
Факс: + 381 37 446700
Е-пошта: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

www.sosoveselinnikolic.webs.com


Музичка школа "Стеван Христић"
Чупићева 25
Телефон: + 381 37 427556 || + 381 37 440247
Факс: + 381 37 440247
Е-пошта: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

www.muzickaskola.net