Grad Kruševac

Ви сте овде: Насловна КШ инфо Актуелности Виртуелни матичар

Виртуелни матичар

Ел. пошта Штампа

Попуњавањем формулара можете поднети захтев за издавање:

ТАКСЕ:


За сва наведена документа се плаћа обавезна накнада за образац у износу од 40,00 динара по образцу на рачун 840-745141843-30, модул 97, позив на број 39-052. Овај износ се уплаћује Граду Крушевцу.

 

За домаће изводе се, у зависности од сврхе издавања, уплаћује Републичка администртивна такса у износу од 420,00 динара по изводу на рачун 840-742221843-57, модул 97, позив на број 39-052. Овај износ се уплаћује Републици Србији.

 

За уверење о држављанству, у зависности од сврхе издавања, уплаћује се Републичка административна такса у износу од 740,00 динара по уверењу на рачун 840-742221843-57, модул 97, позив на број 39-052. Овај износ се уплаћује Републици Србији.

 

За интернационалне изводе уплаћује се Републичка административна такса у износу од 690,00 динара по уверењу на рачун 840-742221843-57, модул 97, позив на број 39-052. Овај износ се уплаћује Републици Србији.

 

НАПОМЕНЕ:

 1. Тражену документацију, шаљемо искључиво на подручју Републике Србије, само за особе које су уписане у матичну књигу рођених, венчаних, умрлих и књигу држављана у Крушевцу, као и уписани у матичне књиге за општине: Призрен , Ораховац, Сува Река и Гора.
 2. Подаци за лице се попуњавају из личне карте.
 3. У случају одбијања захтева, бићете контактирани телефоном или е-поштом.
 4. Свака злоупотреба ове услуге је законом кажњива.
 5. За више информација можете се обратити на телефон матичне службе од 08-12h: 037/414-714 или на е-адресу: maticar.virtuelni@krusevac.rs
 6. Изводи и уверења се шаљу Пост Експрес службом, након приспеле потврде о уплати такси и накнада.
 7. Уплату и подношење захтева извршите истог дана. Име и презиме уплатиоца и особе за коју се тражи извод морају да су идентични.
 8. Потврде о уплати можете послати:
  1. препоручено, на адресу: Градска управа града Крушевца, Газиместанска 1, 37000 Крушевца.
  2. факсом, на број: +381 37 430332.
  3. електронском поштом, на адресу: maticar.virtuelni@krusevac.rs.
 9. Рок за решавање захтева за КиМ је десет (10) радних дана.
 10. Петком се не ради са странкама (КиМ).
 11. Списак сврха које су ослобођене плаћања такси.
ЗАХТЕВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ЧИЊЕНИЦАМА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА (Слободно брачно стање), ПОДНОСИ И ПОДИЖЕ СЕ ИСКЉУЧИВО ЛИЧНО , ЧЛАН УЖЕ ПОРОДИЦЕ ИЛИ ПО ОВЛАШЋЕЊУ, НА ШАЛТЕРУ МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ .
 

Време у Крушевцу

Температура: 19 °C vreme
Притисак: 993.4 hPa barometar.gif
Прогноза...
wikipedia

naled_bfm

skgo
usaid