print_grb.png

Позив за јавну расправу - Буџет, Програм развоја и Програма уређ. грађ. земљишта за 2020. годину

Штампа

Документа:

 

  1. Позив за јавну расправу - Буџет и Програм развоја за 2020. годину
  2. Предлог плана инвестиција за 2020. годину
  3. Предлог одлуке о буџету за 2020. годину
  4. Нацрт Програма развоја за 2020. годину
  5. Јавни позив за јавну расправу о Нацрту програма уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину