Grad Kruševac

Ви сте овде: Насловна КШ инфо Јавне набавке

Јавне набавке

Набавка услуга - хотела, ресторана и кетеринга - по партијама

Ел. пошта Штампа
Број ЈН >> 2у/II
Предмет : Набавка услуга - хотела, ресторана и кетеринга - по партијама
Рок за подношење понуда : 27.04.2015. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору - партија 1 (13.05.2015.)
Обавештење о обустави поступка - партија 2 (13.05.2015.)
Обавештење о обустави поступка - партија 3 (13.05.2015.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 4 (13.05.2015.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 5 (13.05.2015.)
Обавештење о обустави поступка - партија 6 (13.05.2015.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 7 (13.05.2015.)
 

Набавка услуга - штампања

Ел. пошта Штампа
Број ЈН >> 4у/IV
Предмет : Набавка услуга штампања - по партијама
Рок за подношење понуда : 28.04.2015. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору - партија 2 (02.06.2015.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 3 (04.06.2015.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 4 (04.06.2015.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 6 (04.06.2015.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 1 (04.06.2015.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 5 (04.06.2015.)
 

Јавне набавке

Ел. пошта Штампа
Број ЈН >> 2р/IV || Датум објављивања: 25.03.2015. године
Предмет : Набавка радова - термоизоловање фасаде на ОШ"Нада Поповић"
Рок за подношење понуда : 27.04.2015. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору (25.05.2015.)

Број ЈН >> 4д-1/IV || Датум објављивања: 24.03.2015. године
Предмет : Набавка канцеларијског материјала - по партијама
Рок за подношење понуда : 02.04.2015. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору - партија 1 (28.04.2015.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 2 (28.04.2015.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 3 (28.04.2015.)
Обавештење о обустави поступка - партија 5 (28.04.2015.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 4 (04.05.2015.)

Број ЈН >> 9д-1/IV || Датум објављивања: 20.03.2015. године
Предмет : Набавка папирне галантерије
Рок за подношење понуда : 01.04.2015. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору (20.04.2015.)

Број ЈН >> 6у/IV || Датум објављивања: 11.03.2015. године
Предмет : Набавка услуга осигурања имовине и лица
Рок за подношење понуда : 23.03.2015. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (07.04.2015.)
Обавештење о закљученом уговору (21.07.2015.)

Број ЈН >> 8д/IV || Датум објављивања: 06.03.2015. године
Предмет : Набавка рачунарске опреме
Рок за подношење понуда : 23.03.2015. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одговор на питање број 30/2015 (12.03.2015.)
Одговор на питање број 32/2015 (13.03.2015.)
Измена конкурсне документације (13.03.2015.)
Измењена конкурсна документација (13.03.2015.)
Обавештење о продужетку рока (13.03.2015.)
Обавештење о закљученом уговору (30.04.2015.)

Број ЈН >> 5д/IV || Датум објављивања: 06.03.2015. године
Предмет : Набавка горива
Рок за подношење понуда : 17.04.2015. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одговор на питање број 29/2015 (11.03.2015.)
Измена конкурсне документације (11.03.2015.)
Измењена конкурсна документација (11.03.2015.)
Обавештење о продужетку рока (11.03.2015.)
Одговор на питање број 45/2015 (01.04.2015.)
Одговор на питање број 46/2015 (01.04.2015.)
Измена конкурсне документације 2 (01.04.2015.)
Измењена конкурсна документација 2 (01.04.2015.)
Обавештење о продужетку рока 2 (01.04.2015.)
Одговор на питање број 52/2015 (09.04.2015.)
Обавештење о обустави поступка (08.05.2015.)

Број ЈН >> 15у/IV || Датум објављивања: 03.03.2015. године
Предмет : Набавка геодетских услуга
Рок за подношење понуда : 12.03.2015. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одговор по захтеву за додатне информације (06.03.2015.)
Одговор по захтеву за додатне информације (09.03.2015.)
Обавештење о обустави поступка (23.04.2015.)

Број ЈН >> 1д/IV || Датум објављивања: 27.02.2015. године
Предмет : Набавка добара - електричне енергије
Рок за подношење понуда : 12.03.2015. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору (20.08.2015.)

Број ЈН >> 4д/IV || Датум објављивања: 24.02.2015. године
Предмет : Набавка канцеларијског материјала - по партијама
Рок за подношење понуда : 05.03.2015. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Измена конкурсне докумантације бр. 1
Измењена конкурсна документација бр. 1
Обавештење о продужења рока
Одг. по захтеву за додатне информације  1
Одг. по захтеву за додатне информације  2
Одг. по захтеву за додатне информације  3
Обавештење о обустави поступка (09.03.2015)

Број ЈН >> 2д/IV || Датум објављивања: 12.02.2015. године
Предмет : Набавка добара за кафе бар - по партијама
Рок за подношење понуда : 23.02.2015. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору - партија 1 (23.03.2015.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 2 (23.03.2015.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 3 (23.03.2015.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 4 (23.03.2015.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 5 (23.03.2015.)

Број ЈН >> 9д/IV || Датум објављивања: 11.02.2015. године
Предмет : Набавка папирне галантерије
Рок за подношење понуда : 20.02.2015. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о обустави поступка (13.03.2015)

Број ЈН >> 5у/II || Датум објављивања: 30.12.2014. године
Предмет : Преговарачки поступак за одржавање концерта за Српску нову годину 2015.
Рок за подношење понуда : 31.12.2014. до 11:00 сати
Документација : Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора (31.12.2014.)
Обавештење о закљученом уговору (08.01.2015.)

Број ЈН >> 4у/II || Датум објављивања: 22.12.2014. године
Предмет : Преговарачки поступак за одржавање новогодишњег концерта
Рок за подношење понуда : 23.12.2014. до 11:00 сати
Документација : Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора (23.12.2014.)
Обавештење о закљученом уговору (24.12.2014.)

Број ЈН >> 15д-1/IV || Датум објављивања: 18.11.2014. године
Предмет : Набавка пољопривредних пакета за интерно расељена лица
Рок за подношење понуда : 27.11.2014. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Измењена конкурсна документација 1
Обавештење о закљученом уговору (04.08.2015.)

Број ЈН >>8р/IV

|| Датум објављивања: 24.10.2014. године
Предмет : Tермоизоловање фасаде ОШ „Нада Поповић“ у Крушевцу
Рок за подношење понуда : 25.11.2014. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор по захтеву за додатне информације (30.10.2014.)
Одговор по захтеву за додатне информације (19.11.2014.)
Обавештење о обустави поступка (05.12.2014)

Број ЈН >>24у/IV || Датум објављивања: 21.10.2014. године
Предмет : Геодетске услуге - снимање и израда планова, по партијама
Рок за подношење понуда : 24.11.2014. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор по захтеву за додатне информације (10.11.2014)
Одговор по захтеву за додатне информације (12.11.2014)
Обавештење о закљученом уговору (09.01.2014.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 3 (12.01.2015.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 4 (12.01.2015.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 5 (12.01.2015.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 1 (16.01.2015.)

Број ЈН >> 28у/IV || Датум објављивања: 17.10.2014. године
Предмет : Превоз запослених радника Градске управе града Крушевца
Рок за подношење понуда : 17.11.2014. године до 11:00
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору (26.11.2014.)

Број ЈН >> 22у/IV

||

Датум објављивања: 10.10.2014. године

Предмет : Набавка услуге - превоз ромских ђака
Рок за подношење понуда : 10.11.2014. године до 11:00
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oбавештење о закљученом уговору

Број ЈН >> 14д/IV || Датум објављивања: 25.09.2014. године
Предмет : Набавка грађевинског материјала за ИРЛ на територији града Крушевца
Рок за подношење понуда : 06.10.2014. године до 11:00
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Број ЈН >> 4р/IV || Датум објављивања: 17.09.2014. године
Предмет : Чишћење нерегулационог дела Рибарске реке
Рок за подношење понуда : 26.09.2014. године до 11:00
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације (19.09.2014.)
Измењена конкурсна документација (19.09.2014.)
Обавештење о продужетку рока (19.09.2014.)
Oбавештење о закљученом уговору (21.10.2014.)

Број ЈН >> 15д/IV || Датум објављивања: 12.09.2014. године
Предмет : Набавка пољопривредних пакета за интерно расељена лица
Рок за подношење понуда : 22.09.2014. године до 11:00
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oбавештење о закљученом уговору (21.10.2014.)
Обавештење о обустави поступка за партију 1 (17.11.2014)

Број ЈН >> 8у-1/IV || Датум објављивања: 02.09.2014. године
Предмет : Набавка услуга штампања по партијама
Рок за подношење понуда : 11.09.2014. године до 11:00
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору - партија 1 (30.09.2014.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 2 (30.09.2014.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 3 (30.09.2014.)

Број ЈН >> 6р/IV || Датум објављивања: 19.08.2014. године
Предмет : Набавка радова - санација крова на згради Јастрепца
Рок за подношење понуда : 28.08.2014. године до 11:00
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање број 117/2014 (25.08.2014.)
Измена конкурсне документације (25.08.2014.)
Измењена конкурсна документација (25.08.2014.)
Обавештење о продужетку рока (25.08.2014.)
Обавештење о закљученом уговору

Број ЈН >> 5р/IV || Датум објављивања: 11.08.2014. године
Предмет : Набавка радова - адаптација дела поткровља Основног суда у Крушевцу
Рок за подношење понуда : 21.08.2014. године до 11:00
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање број 112/2014 (18.08.2014.)
Измена конкурсне документације (18.08.2014.)
Измењена конкурсна документација (18.08.2014.)
Обавештење о продужетку рока (18.08.2014.)
Обавештење о закљученом уговору (19.09.2014.)

Број ЈН >> 15у/IV || Датум објављивања: 31.07.2014. године
Предмет : Набавка услуге сузбијање амброзије
Рок за подношење понуда : 11.08.2014. године до 11:00
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору (27.08.2014.)

Број ЈН >> 17у/IV || Датум објављивања: 28.07.2014. године
Предмет : Набавка услуге мобилне телефоније
Рок за подношење понуда : 06.08.2014. године до 11:00
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена и допуна конкурсне документације
Конкурсна документација са изменом
Одговор по захтеву бр. 1
Одговор по захтеву бр. 2
Конкурсна документација са изменом бр. 2
Измена конкурсне документације број 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору (01.09.2014.)

Број ЈН >> 8у/IV || Датум објављивања: 23.07.2014. године
Предмет : Набавка услуге штампања - по партијама
Рок за подношење понуда : 01.08.2014. године до 11:00
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору - партија 1 (01.09.2014.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 2 (28.08.2014.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 3 (01.09.2014.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 4 (01.09.2014.)
Обавештење о обустави поступка - партија 5 (28.08.2014.)
Обавештење о обустави поступка - партија 6 (28.08.2014.)
Обавештење о обустави поступка - партија 7 (28.08.2014.)

Број ЈН >> 11д/IV || Датум објављивања: 10.07.2014. године
Предмет : Набавка клима уређаја
Рок за подношење понуда : 21.07.2014. године до 11:00
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање број 69/2014 (14.07.2014.)
Одговор на питање број 70/2014 (15.07.2014.)
Одговор на питање по Захтеву број 1407/14 (15.07.2014.)
Одговор на питање по Захтеву број 1037/14 (15.07.2014.)
Измена конкурсне документације - 1 (17.07.2014)
Измењена конкурсна документација - 1 (17.07.2014)
Одговор на питање по Захтеву број 1039/14 (17.07.2014.)
Одговор на питање број 81/14 (17.07.2014.)
Обавештење о продужењу рока (17.07.2014.)
Одговор на питање број 84/14 (18.07.2014.)
Одговор на питање број 85/14 (18.07.2014.)
Обавештење о обустави поступка (05.09.2014.)

Број ЈН >> 2р/IV || Датум објављивања: 08.07.2014. године
Предмет : Замена столарије на школама
Рок за подношење понуда : 08.08.2014. године до 11:00
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање број 63/2014 (12.07.2014.)
Одговор на питање број 97/2014 (30.07.2014.)
Обавештење о закљученом уговору (05.09.2014.)

Број ЈН >> 12д/IV || Датум објављивања: 04.07.2014. године
Предмет : Набавка противградних ракета
Рок за подношење понуда : 14.07.2014. године до 11:00
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору (30.07.2014.)

Број ЈН >> 10д/IV || Датум објављивања: 04.07.2014. године
Предмет : Набавка школског прибора за ђаке прваке
Рок за подношење понуда : 04.08.2014. године до 11:00
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање број 62/2014 (10.07.2014.)
Одговор на питање број 73/2014 (15.07.2014.)
Одговор на питање број 91/2014 (30.07.2014.)
Обавештење о обустави поступка (02.09.2014.)

Број ЈН >> 9д/IV || Датум објављивања: 26.06.2014. године
Предмет : Набавка уџбеника за трећег и четвртог ђака
Рок за подношење понуда : 28.07.2014. године до 11:00
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору - партија 1 (22.08.2014.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 2 (22.08.2014.)

Број ЈН >> 6д/IV || Датум објављивања: 18.06.2014. године
Предмет : Набавка рачунарске опреме
Рок за подношење понуда : 26.06.2014. године до 11:00
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на захтев број 57/2014 (19.06.2014.)
Обавештење о закљученом уговору (24.07.2014.)

Број ЈН >> 1р/IV || Датум објављивања: 13.06.2014. године
Предмет : Набавка радова за уклањање бесправно изграђених објеката, предмета и ствари са јавних површина и исељења из градских станова
Рок за подношење понуда : 23.06.2014. године до 11:00
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору (22.07.2014.)

Број ЈН >> 2у/II || Датум објављивања: 24.05.2014. године
Предмет : Набавка услуге хотела, ресторана и кетеринга
Рок за подношење понуда : 02.06.2014. године до 11:00
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору - партија 1 (12.06.2014)
Обавештење о закљученом уговору - партија 2 (12.06.2014)
Обавештење о закљученом уговору - партија 3 (12.06.2014)
Обавештење о обустави поступка - партија 4 (12.06.2014)
Обавештење о закљученом уговору - партија 5 (12.06.2014)
Обавештење о закљученом уговору - партија 6 (12.06.2014)

Број ЈН >> 1у/II || Датум објављивања: 15.05.2014. године
Предмет : Набавка услуге информисања јавности за потребе града Крушевца
Рок за подношење понуда : 23.05.2014. године до 11:00
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору (26.05.2014)

Број ЈН >> 9у/IV || Датум објављивања: 14.05.2014. године
Предмет : Набавка услуге исплате камата на кредите које додељују пословне банке - по партијама
Рок за подношење понуда : 16.06.2014. године до 11:00
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору - партија 1 (24.07.2014.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 2 (24.07.2014.)

Број ЈН >> 1у/IV || Датум објављивања: 11.04.2014. године
Предмет : Набавка услуге сузбијања комараца и крпеља - по партијама
Рок за подношење понуда : 22.04.2014. године до 11:00
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на захтев број 36/2014
Обавештење о закљученом уговору - партија 1 (20.05.2014)
Обавештење о закљученом уговору - партија 2 (22.05.2014)

Број ЈН >> 3д/IV || Датум објављивања: 07.03.2014. године
Предмет : Набавка електричне енергије
Рок за подношење понуда : 07.04.2014. године до 11:00
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације - 1 (28.03.2014)
Измењена конкурсна документација - 1 (28.03.2014)
Обавештење о закљученом уговору (12.05.2014)

Број ЈН >> 5д/IV || Датум објављивања: 07.03.2014. године
Предмет : Набавка за кафе бар
Рок за подношење понуда : 17.03.2014. године до 11:00
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору за партију 1 (27.03.2014)
Обавештење о закљученом уговору за партију 2 (27.03.2014)
Обавештење о закљученом уговору за партију 3 (27.03.2014)
Обавештење о закљученом уговору за партију 4 (27.03.2014)

Број ЈН >> 4д/IV || Датум објављивања: 28.02.2014. године
Предмет : Набавка канцеларијског материјала
Рок за подношење понуда : 31.03.2014. године до 11:00
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Потврда о преузимању позива
Измена конкурсне документације - 1
Измењена конкурсна документација - 1
Одговор на захтев број 1347/2014
Обавештење о закљученом уговору за партију 1 (12.05.2014)
Обавештење о закљученом уговору за партију 2 (12.05.2014)
Обавештење о закљученом уговору за партију 3 (12.05.2014)
Обавештење о закљученом уговору за партију 5 (12.05.2014)
Обавештење о обустави поступка за партију 4 (01.08.2014.)
Обавештење - захтев за заштиту права - партија 4 (06.08.2014.)

Број ЈН >> 2д/IV || Датум објављивања: 24.02.2014. године
Предмет : Набавка горива и мазива
Рок за подношење понуда : 26.03.2014. године до 11:00
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору - партија 2 (10.04.2014)
Обавештење о закљученом уговору - партија 1 (16.04.2014)

Број ЈН >> 2/IV || Датум објављивања: 05.02.2014. године
Предмет : Набавка два путничка моноволумен возила
Рок за подношење понуда : 06.03.2014. године до 11:00
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Број ЈН >> 1/IV || Датум објављивања: 16.01.2014. године
Предмет : Набавка путничког возила "старо за ново"
Рок за подношење понуда : 24.01.2014. године до 11:00
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Број ЈН >> 6/II || Датум објављивања: 27.12.2013. године
Предмет : Концерт на Градском тргу за дочек Нове године 2014.
Рок за подношење понуда : 30.12.2013. године до 11:00
Документација : Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

Број ЈН >> 37 || Датум објављивања: 18.12.2013. године
Предмет : Набавка пољопривредних пакета - тестере
Рок за подношење понуда : 26.12.2013. године до 11:00
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Број ЈН >> 40 || Датум објављивања: 11.12.2013. године
Предмет : Набавка превоза за ученике првог разреда средњих школа
Рок за подношење понуда : 20.12.2013. године до 11:00
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Потврда о преузимању позива
Обавештење о закљученом уговору

Број ЈН >> 39 || Датум објављивања: 11.12.2013. године
Предмет : Набавка ужина за ученике основних школа
Рок за подношење понуда : 20.12.2013. године до 11:00
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Потврда о преузимању позива
Обавештење о закљученом уговору

Број ЈН >> 36
Предмет : Набавка пољопривредних пакета за избеглице
Рок за подношење понуда : 02.12.2013. године до 11:00
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Потврда о преузимању позива
Обавештење о обустави поступка ѕа партију 3
Обавештење о закљученом уговору за партију 1
Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Број ЈН >> 35
Предмет : Набавка пољопривредних пакета за интерно расељена лица
Рок за подношење понуда : 02.12.2013. године до 11:00
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Потврда о преузимању позива
Обавештење о закљученом уговору за партију 1
Обавештење о закљученом уговору за партију 2
Обавештење о закљученом уговору за партију 3

Број ЈН >> 38
Предмет : Набавка грађевинског материјала за интерно расељена лица
Рок за подношење понуда : 26.11.2013. године до 11:00
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Потврда о преузимању позива
Обавештење о закљученом уговору

Број ЈН >> 34
Предмет : Набавка превоза за ученике првог разреда средњих школа
Рок за подношење понуда : 25.11.2013. године до 12:00
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Потврда о преузимању позива
Обавештење о обустави поступка

Број ЈН >> 33
Предмет : Набавка ужина за ученике основних школа
Рок за подношење понуда : 25.11.2013. године до 11:00
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Потврда о преузимању позива
Обавештење о обустави поступка

Број ЈН >> 32
Предмет : Набавка грађевинског материјала за интерно расељена лица
Рок за подношење понуда : 29.10.2013. године до 11:00
Документација : Позив за подношење понуда
Измене конкурсне документације 1
Конкурсна документација
Обавештење о обустави поступка

Број ЈН >> 31
Предмет : Израда катастарско-топографских планова
Рок за подношење понуда : 28.10.2013. године до 11:00
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору за партију 1
Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Број ЈН >> 30
Предмет : Израда пројектне документације из области заштите животне средине по партијама
Рок за подношење понуда : 28.10.2013. године до 12:00
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору за партију 1
Обавештење о закљученом уговору за партију 2
Обавештење о закљученом уговору за партију 3
Обавештење о обустави поступка за партију 4
Обавештење о закљученом уговору за партију 5
Обавештење о закљученом уговору за партију 6
Обавештење о закљученом уговору за партију 7

 
Страна 76 од 76

Време у Крушевцу

Температура: 23 °C vreme
Притисак: 996.4 hPa barometar.gif
Прогноза...

naled_bfm

skgo
usaid