print_grb.png

Набавка услуга - елаборат геодетских радова за ПДР Пањевац

Штампа
Број ЈН >> 10у/IV/2016
Предмет : Набавка услуга - елаборат геодетских радова - ПДР "Пањевац"
Рок за подношење понуда : 04.11.2016. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора (09.11.2016.)
Обавештење о закљученом уговору (18.11.2016.)