print_grb.png

Набавка добара - Службена одећа за комуналну полицију

Штампа
Број ЈН >> 30дн/IV/2016
Предмет : Набавка добара - Службена одећа за комуналну полицију
Рок за подношење понуда :
Документација : Обавештење о закљученом уговору