print_grb.png

Набавка услуга - Осигурање имовине и лица

Штампа
Број ЈН >> 4У/IV/2017
Предмет : Набавка услуга - Осигурање имовине и лица
Рок за подношење понуда : 21.06.2017. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Објава одговора по захтеву за додатне информације 1 - 13.06.2017
Објава одговора по захтеву за додатне информације 2 - 13.06.2017
Измена конкурсне документације (15.06.2017.)
Измењена конкурсна документација (15.06.2017.)
Обавештење о продужењу рока (15.06.2017.)
Одлука о додели уговора (23.06.2017)
Обавештење о закљученом уговору (07.07.2017.)