print_grb.png

Набавка услуга - хотела, ресторана и кетеринга

Штампа
Број ЈН >> 1у/II
Предмет : Набавка услуга - хотела, ресторана и кетеринга - по партијама
Рок за подношење понуда : 19.04.2017. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора (27.04.2017.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
Обавештење о закљученом уговору - партија 3
Обавештење о закљученом уговору - партија 4
Обавештење о закљученом уговору - партија 5
Обавештење о закљученом уговору - партија 6
Обавештење о закљученом уговору - партија 7