print_grb.png

Набавка услуга - Организовање радионица за повећање безбедности младих у собраћају у сарадњи са ватрогасном јединицом

Штампа
Број ЈН >> 27УН/IV
Предмет : Набавка услуга - Организовање радионица за повећање безбедности младих у собраћају у сарадњи са ватрогасном јединицом
Документација : Обавештење о обустави поступка