print_grb.png

Набавка добара - грађевинског материјала и столарије за интерно расељена лица на подручју града Крушевца, партија 1

Штампа
Број ЈН >> 15д - 1/IV
Предмет : Набавка добара - Грађевински материјал и столарија за ИРЛ на територији града Крушевца - партија 1
Рок за подношење понуда : 07.06.2017. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - партија 1 (22.06.2017.)