print_grb.png

Набавка добара - комплет уређаја за детекцију возача под дејством наркотика

Штампа
Број ЈН >> 14д/IV
Предмет : Набавка добара - комплет уређаја за детекцију возача под дејством наркотика
Рок за подношење понуда : 08.06.2017. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - 09.06.2017.
Обавештење о закљученом уговору (04.07.2017.)