print_grb.png

Набавка услуга - штампање - по партијама

Штампа
Број ЈН >> 7у/IV
Предмет : Набавка услуга - штампање - по партијама
Рок за подношење понуда : 08.06.2017. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора (15.06.2017.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 2 (28.06.2017.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 4 (28.06.2017.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 5 (28.06.2017.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 6 (28.06.2017.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 7 (28.06.2017.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 8 (28.06.2017.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 1 (04.07.2017.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 3 (04.07.2017.)