print_grb.png

Набавка добара - рачунарска опрема - по партијама

Штампа
Број ЈН >> 9д/IV
Предмет : Набавка добара - рачунарска опрема - по партијама
Рок за подношење понуда : 12.06.2017. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка - партија 1 (14.06.2017.)
Одлука о додели уговора - партија 2 (15.06.2017.)
Обавештење о обустави поступка - партија 1 (20.06.2017.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 2 (30.06.2017.)