print_grb.png

Набавка добара - статични електроагрегати

Штампа
Број ЈН >> 11д/IV
Предмет : Набавка добара - статични електроагрегати
Рок за подношење понуда : 05.07.2017. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације (29.06.2017.)
Измењена конкурсна документација (29.06.2017.)
Обавештење о измени рока (29.06.2017.)
Одговор по захтеву (29.06.2017.)
Одлука о додели уговора (07.07.2017.)
Обавештење о закљученом уговору (24.07.2017.)