print_grb.png

Набавка услуга – превоз ђака по партијама

Штампа
Број ЈН >> 12у/IV/2017
Предмет : Набавка услуга – превоз ђака по партијама
Рок за подношење понуда : 14.08.2017. до 12:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора (16.08.2017)
Обавештење о закљученом уговору - партија 1 (04.09.2017.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 2 (04.09.2017.)
Обавештење о закљученом уговору - партија 3 (04.09.2017.)