print_grb.png

Набавка услуга - мобилна телефонија

Штампа
Број ЈН >> 3у/IV/2017
Предмет : Набавка услуга - мобилна телефонија
Рок за подношење понуда : 16.08.2017. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (08.08.2017.)
Измена конкурсне документације (08.08.2017.)
Конкурсна документација са изменама (08.08.2017.)
Одговор по захтеву за додатне информације 1 (10.08.2017.)
Одговор по захтеву за додатне информације 2 (10.08.2017.)
Одлука о додели уговора (17.08.2017.)
Обавештење о закљученом уговору (04.09.2017.)