print_grb.png

Набавка добара-Опрема за угоститељство-апарат за прављење леда “Ледомат“

Штампа
Број ЈН >> 23дн/IV/2017
Предмет : Набавка добара – Опрема за угоститељство-апарат за прављење леда “Ледомат“
Документација : Обавештење о закљученом уговору