print_grb.png

Набавка радова – Реализација локално-оперативног плана одбране од поплава у 2017. години

Штампа
Број ЈН >> 2Р/IV/2017
Предмет : Набавка радова – Реализација локално-оперативног плана одбране од поплава у 2017. години
Рок за подношење понуда : 23.08.2015. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора (28.08.2017.)
Обавештење о закљученом уговору (05.09.2017.)