print_grb.png

Набавка услуга - Израда процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа за територију града Крушевца

Штампа
Број ЈН >> 38УН/IV/2017
Предмет : Набавка услуга- Израда процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа за територију града Крушевца
Документација : Обавештење о закљученом уговору