print_grb.png

Набавка радова - Реконструкција пута у насељеном месту Мали Купци

Штампа
Број ЈН >>67Р/IV/2019
Предмет :

Набавка радова - Реконструкција пута у насељеном месту Мали Купци

Крајњи рок за пријем понуда од стране Наручиоца
02.12.2019. до 11:00 часова
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одговор бр.380 (07.11.2019.)
Одлука о додели уговора (09.12.2019.)
Обавештење о закљученом уговору (24.12.2019.)