print_grb.png

Набавка радова – Изградња сеоских водовода – хидрофор у Пољацима.

Штампа
Број ЈН >> 36Р/IV/2020
Предмет : Набавка радова – Изградња сеоских водовода – хидрофор у Пољацима.
Рок за подношење понуда : 30.03.2020. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка јавне набавке (25.03.2020.)
Обавештење о обустави поступка (07.04.2020.)