print_grb.png

Набавка радова – Израда, испорука и монтажа новог цевног система ложишта котла на угаљ фабр. БР.16267 са вентилима сигурности у Градској топлани у Крушевцу

Штампа
Број ЈН >> 7Р/IV/2020
Предмет : Набавка радова – Израда, испорука и монтажа новог цевног система ложишта котла на угаљ фабр. БР.16267 са вентилима сигурности у Градској топлани у Крушевцу
Рок за подношење понуда : 01.04.2020. до 10:30 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одговор бр.66 (09.03.2020.)
Конкурсна документација са изменама (09.03.2020.)
Одговор бр.72 (13.03.2020.)
Конкурсна документација са изменама (13.03.2020.)
Одговор на питање бр. 79 (20.03.2020.)
Измењена конкурсна документација (20.03.2020.)
Одлука о додели уговора (08.04.2020.)
Обавештење о закљученом уговору (04.05.2020.)