print_grb.png

Набавка услуга - Израда пројектне документације за реконструкцију изворишта у Великом Шиљеговцу и Рибару ( насељена места: Велики Шиљеговац, Срндаље, Велико Крушинце, Мала Река и Беласица)

Штампа
Број ЈН >> 17У/IV/2020
Предмет : Набавка услуга - Израда пројектне документације за реконструкцију изворишта у Великом Шиљеговцу и Рибару ( насељена места: Велики Шиљеговац, Срндаље, Велико Крушинце, Мала Река и Беласица)
Рок за подношење понуда : 13.08.2020. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације (07.08.2020.)
Измењена конкурсна документација (07.08.2020.)
Обавештење о продужењу рока (07.08.2020.)
Одлука о додели уговора (19.08.2020.)
Обавештење о закљученом уговору (02.09.2020.)