print_grb.png

Извештаји о закљученим уговорима

Штампа

Извештаји:

 

Први квартал за 2019. годину:

 

 1. Први квартални извештај за 2019. годину
 2. Први квартални извештај за 2019. годину - Градоначелник
 3. Први квартални извештај за 2019. годину - Скупштина града

 

Други квартал за 2019. годину:

 

 1. Други квартални извештај за 2019. годину
 2. Други квартални извештај за 2019. годину - Градоначелник
 3. Други квартални извештај за 2019. годину - Скупштина града

 

Четврти квартал:

 

 1. Четврти квартални извештај за 2018. годину
 2. Четврти квартални извештај за 2018. годину - Градоначелник
 3. Четврти квартални извештај за 2018. годину - Скупштина града

 

Трећи квартал:

 

 1. Трећи квартални извештај за 2018. годину
 2. Трећи квартални извештај за 2018. годину - Градоначелник
 3. Трећи квартални извештај за 2018. годину - Скупштина града

 

Други квартал:

 

 1. Други квартални извештај за 2018. годину
 2. Други квартални извештај за 2018. годину - Градоначелник
 3. Други квартални извештај за 2018. годину - Скупштина града

 

Први квартал:

 

 1. Први квартални извештај за 2018. годину
 2. Први квартални извештај за 2018. годину - Градоначелник
 3. Први квартални извештај за 2018. годину - Скушттина града