Grad Kruševac

Ви сте овде: Насловна КШ инфо Озакоњење

Озакоњење

Списак правноснажних решења


РБ Број решења Кат. парцела и адреса Врста објекта Датум решења
1 351-4469/2010 КП 5027/17 КО Крушевац
Јошаничка 11
стамбени објекат П 19.01.2016
2 351-412/2010 КП 3638/8 КО Крушевац
Драгослава Цекића 1
стамбени објекат 5 П+1
помоћни објекат П
22.01.2016
3 351-911/2014 КП 5115/1 КО Макрешане
Макрешане
помоћни објекат П 22.01.2016
4 351-611/2010 КП 2570/21 КО Крушевац
Драгомира Љубисављевића 19
стамбени објекат П+2 26.01.2016
5 351-985/2014 КП 1302/20 КО Крушевац
Др Батута 43
стамбени објекат П 29.01.2016
6 351-6118/2010 КП 639/3 КО Мудраковац
Расинска бб, Мудраковац
стамбени објекат П+1 02.02.2016
7 351-6121/2010 КП 818/3 КО Паруновац
Анте Богићевић 14
стамбени објекат П+1 02.02.2016
8 351-4382/2010 КП 236/20 КО Мало Головоде
Ђунишка 9, Мало Головоде
стамбени објекат По+П+Пк 02.02.2016
9 351-3042/2010 КП 4095 КО Крушевац
Бивољска 84/2
стамбени објекат По+П
помоћни објекат П
02.02.2016
10 351-3806/2010 КП 5862/4 КО Крушевац
Мишарска 7
стамбени објекат П
помоћни објекат "П"
03.02.2016
11 351-49/2013 КП 416/12 КО Пепељевац
Пепељевац
стамбени објекат П+2
помоћни објекат П
03.02.2016
12 351-1426/2013 КП 1946 КО Дворане
Дворане
стамбени објекат П+1
помоћни објекат П
помоћни објекат П
03.02.2016
13 351-2538/2010 КП 1507 КО Читлук
Првомајска 40, Читлук
стамбени објекат П+1
стамбени објекат П
08.02.2016
14 351-2603/2010 КП 462/1 КО Мудраковац
Жртава Фашизма 26
стамбени објекат П+1 09.02.2016
15 351-3766/2010 КП 495 КО Kрушевац
Станка Гавриловића 26
стамбени објекат По+П+1+Пк 10.02.2016
16 351-2503/2013 КП 1968/1 КО Крушевац
Жупска 3
стамбени објекат По+П 17.02.2016
17 351-913/2013 КП 3849/1 КО Текије
Ртањска 31
стамбени објекат Су+П+Пк 18.02.2016
18 351-793/2014 КП 455/14 КО Mудраковац
Блаже Думовић 81/2
стамбени објекат П+1 18.02.2016
19 351-43/2010 КП 389/6 КО Крушевац
Данила Киша 8А
стамбени објекат П
помоћни објекат П,
23.02.2016
20 351-748/2011 КП 1335/9 КО Крушевац
Душана Матића 17/2
стамбени објекат П+1 25.02.2016
21 351-97/2012 КП 1015/1 КО Крушевац стамбени објекат П+Пк 26.02.2012
22 351-2903/2010 КП 1335/9 КО Крушевац
Душана матића 17
стамбени објекат По+П 03.03.2016
23 351-3956/2010 КП 1409/3 КО Kрушевац
ул. Косовска 52/А
помоћни објекат П 07.03.2016
24 351-1754/2013 КП 196/31 КО Мало Головоде
Милана Ђорђевића 1
стамбени објекат П 08.03.2016
25 351-4331/2010 КП 3749/1 КО Крушевац
Косовске битке 2
стамбени објекат По+П+Пк 09.03.2016
24 351-3757/2010 КП 3692/14 КО Крушевац
Мирка Савића 6
стамбени објекат Су+П 11.03.2016
25 351-4317/2010 КП 1999/7 КО Читлук
Цара лазара 47
стамбени објекат П+1 16.03.2016
26 351-633/2010 КП 2511/14 КО Крушевац
Сликара Миловановића 17
стамбени објекат По+П 17.03.2016
27 351-372/2014 КП 5025/3 КО Крушевац
Брестовачка 8
стамбени објекат П 21.03.2016
28 351-5257/2010 КП 2473/12 КО Крушевац
Богиње Михајловић 41
помоћни објекат П 01.04.2016
29 351-3245/2010 КП 2931/3 КО Крушевац
Малајничка бб
Стамбнеи објекат П+2
помоћни објекат П
економски објекат П
01.04.2016
30 351-485/2010 КП 4120 КО Крушевац
Саве Милошевић 94
стамбени објекат П+1 22.03.2016
31 351-225/2010 КП 1835/2 КО Крушевац
Станислава Биничког 20
стамбени 05.04.2010
32 351-1351/2009 КП 4558 КО Крушевац
Миодрага Ракића
стамбени објекат Су+П
стамбени објекат П+1
05.04.2009
33 351-2207/2013 КП 1731/1 КО Модрица стамбени објекат П+1/П 05.04.2016
34 351-7250/2010 КП 306/1 КО Капиџија стамбени објекат По+П+1+Пк 05.04.2016
35 351-241/2016 КП 1420/86 КО Крушевац стамбени објекат По+П 06.04.2016
36 351-1739/2010 КП 765/11 КО Мудраковац
Златка Огњановића 28/4
стамбени објекат П
помоћни објекат П
11.04.2016
37 351-1580/2009 КП 1391/1 Крушевац стамбени објекат Су 12.04.2016
38 351-2770/2013 КП 5300/207 КО Крушевац
Трг Јосифа Панчића 5
помоћни објекат П 13.04.2016
39 351-351/2016 КП 1398 КО Мачковац стамбени објекат П+1 13.04.2016
40 351-2155/2009 КП 1802 КО Крушевац
Ломина 6
стамбени објекат П
помоћни објекат П,
14.04.2016
41 351-2149/2013 КП 2427/32 КО Крушевац
Мишарска 24
изградња стамбене јединице у поткровљу По+П+2+Пк 14.04.2016
42 351-541/2012 КП 3841/7 КО Крушевац
Бруска 3
стамбени објекат Су+П 19.04.2016
43 351-2107/2010 КП 3719/2 КО Крушевац
Илије Катић 6
стамбени објекат Су+П+1 19.04.2016
44 351-107/2016 КП 5649 КО Крушевац
Милосава Павловића 24
стамбени објекат П 22.04.2016
45 351-995/2010 КП 3464/2 КО Крушевац
Јефимијина
стамбени објекат П
помоћни објекат П
27.04.2016
46 351-370/2016 КП 118 КО Пакашница стамбени објекат По+П+1 26.04.2016
47 351-7933/2010 КП 3511 КО Крушевац
Антона Пордушића 96
стамбени објекат П 27.04.2016
48 351-382/2016 КП 489 КО Јошје
нас. место Јошје
економски објекат П
помоћни објекат П
28.04.2016
49 351-363/2010 КП 1221/5 КО Лазарица
Цанкарева 73
пословни објекат П 28.04.2016
50 351-4060/2010 КП 1924/7 КО Лазарица
Станоја Милојевића Шелета 19
стамбени објекат П
Помоћни објекат П
05.05.2016
51 351-105/2016 КП 111/15 КО Мало Головоде
Трмчарска 6
стамбени објекат П+Пк
помоћни објекат П
09.05.2016
52 351-8848/2010 КП 3610 КО Крушевац
Милана Марковића 5
помоћни објекат "П" 10.05.2016
53 351-6388/2010 КП 1505 КО Мудраковац
Модричка 22
стамбени објекат П+1 10.05.2016
54 351-81/2016 КП 194/10 КО Мало Головоде Стамбени објекта П
помоћни објекта П
10.05.2016
55 351-177/2016 КП 1383/1 КО Јасика
Моравска 3, Јасика
стамбени објекат По+П 11.05.2016
56 351-8849/2010 КП 3493/1 КО Крушевац
Војислава Илића 106
стамбени објекат П+1
помоћни објекат П
помоћни објекат П
16.05.2016
57 351-440/2012 КП 3315 КО Крушевац
Моравска 37
стамбени објекат П+1 17.05.2016
58 351-5020/2010 КП 236/13 КО Мало Головоде
Др Николајевића 5
стамбени објекат П 18.05.2016
59 351-5080/2010 КП 228/3 КО Крушевац
Радомира Илића 20
стамбени објекат П+1
помоћни објекат П
25.05.2016
60 351-508-2016 КП 5579 КО Крушевац
Козничка 4
стамбени објекат П 26.05.2016
61 351-232/2016 КП 797 КО Паруновац стамбени објекат П 26.05.2016
62 351-253/2016 КП 1916 КО Мешево стамбени објекат П+1 26.05.2016
63 351-519/2010 КП 1305/2 КО Крушевац
Радојке Ризе Зајић 55
стамбени објекат П+Пк 26.05.2016
64 351-959 КП 5488/9 КО Крушевац
Текеришка 8
стамбени објекат П+Пк 26.05.2016
65 351-52/2016 КП 4559 КО Крушевац
Миодрага Ракића 16
помоћни објекат "П" 27.05.2016
66 351-153/2016 КП 2920/6 КО Крушевац
Каницова 25
стамбени објекат П 30.05.2016
67 351-488/2011 КП 4549 КО Крушевац
Саве Милошевић 141
стамбени објекат П+1+Пк
помоћни објекат П+Пк
01.06.2011
68 351-2115/2010 КП 630/3 КО Пепељевац
Хумска 8
стамбени објекат П+1 01.06.2016
69 351-3663/2013 КП 4944/3 КО Крушевац
Животе Стојадиновића 6
стамбени објекат По+П+1 02.06.2016
70 351-89/2016 КП 2596/7 КО Крушевац
Ужичка 58
стамбени објекат Су+П+Пк, 09.06.2016
71 351-7776/2010 КП 1495/5 КО Крушевац
Веселина Николића 43
стамбени објекат По+П 10.06.2016
 

Време у Крушевцу

Температура: 31 °C vreme
Притисак: 991.8 hPa barometar.gif
Прогноза...

naled_bfm

skgo
usaid