Grad Kruševac

Ви сте овде: Насловна КШ инфо Вести Одржана 8. седница Скупштине града

Одржана 8. седница Скупштине града

Ел. пошта Штампа

Grb_grada На 8. седници Скупштине града, која је одржана 13.12. 2016. године, а којом је председавала председник Скупштине Јасмина Палуровић, одборници су размотрили и усвојили 33 тачке Дневног реда.

 

Усвојен је Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Крушевца за период јануар-септембар 2016. године.

Текући приходи и примања буџета града, за првих девет месеци ове године  остварени су у износу од 1.789.388.334 динара. Пренети приходи из претходне године износили су 35.123.340 динара, што укупно износи 1.824.511.674 динара, или  64,20% у односу на план.  Укупно остварени приходи и примања у периоду јануар-септембар 2016. године износили су 2.059.122.097 динара или 64% у односу на план. Расходи и издаци из буџетских средстава извршени су у износу од 1.766.878.629 динара или са 62.17% у односу на план. Укупни расходи и издаци извршени су у износу од 1.952.557,629 динара или 61,12%.

1

У циљу заједничког деловања градова и општина у сливу Западне Мораве на смањењу ризика и превенцији од елементарних непогода и других несрећа, донета је  Одлука о усвајању Протокола о сарадњи градова и општина усливу Западне Мораве, а који ће у име Града потписати Градоначелник.

3

Изменама Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца предвиђено је да услугу Помоћ у кући пружа Установа Герoнтолошки центар Крушевац, као лиценцирана организација за пружање ове услуге социјалне заштите.

Извршено је усклађивање пословања Туристичке организације града Крушевца са Законом о туризму и утврђена годишња чланарина Града, као једног од оснивача ''Агенције за регионални развој Расинског округа'' д.о.о., која ће износити 0,15% од укупно остварених буџетских прихода из претходне године у односу на годину у коју се врши пренос средстава.

2

Одборници су усвојили Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине, који ће у 2017. години располагати средствима у износу од 15.250.000 динара.

Дата је сагласност на Статут Јавног предузећа за урбанизам и пројектовање Крушевац, Културног центра Крушевац, као и на измене Статута других јавних предузећа чији је оснивач Град,  чиме је завршено усклађивање рада јавних предузећа са новим Законом о јавним предузећима.

 

Скупштина је прихватила препоруку Владе Републике Србије и дала сагласност да се у поступку усвајања Унапред припремљеног Плана реорганизације ''Трајал корпорације'', као субјекта приватизације, спроведе конверзија потраживања Града према овом Друштву у удео града у капиталу  Друштва.

4

По добијању претходне сагласности од стране Владе Републике Србије Скупштина је донела Одлуку о отуђењу грађевинског земљишта у површини од 6 ха у корист Привредног друштва ''Kromberg &Schubert'' без накнаде, а ради изградње индустријског објекта, намењеног за производњу жичаних система, каблова и производа технологије аутомобилске индустрије. Усвојен је и Предлог Уовора о отуђењу овог земљишта и овлашћен Градоначелник да потпише исти.

 

Скупштина је усвојила План детаљне регулације ''Стари аеродром фаза 3'', ПДР ''Трг Костурница'', План генералне регулације ''Центар'' и донела одлуке о изради планова детаљне  регулације   ''Трг фонтана'', '''Центар 3'' и ''Центар 4''.

5

Решењем Скупштине града утврђено је да Мирослав Смиљковић директор ''Културног центра'' Крушевац настављa да обавља дужност директора ''Културног центра'' Крушевац , након навршене 65. године живота, а најдуже до 31. марта 2017. године.

 

Потврђен је мандат новој одборници у Скупштини града Ивани Гвозденовић, доктору медицине из Пасјака, са Изборне листе "Коалиција Александар Вучић - Србија побеђује", након што је Скупштина града утврдила да је престао мандат одборнику Бобану Костићу, који је поднео оставку на ову дужност.

 

Време у Крушевцу

Температура: 19 °C vreme
Притисак: 1003.0 hPa barometar.gif
Прогноза...
wikipedia

naled_bfm

skgo
usaid