Grad Kruševac

Ви сте овде: Насловна КШ инфо Вести Одржана 10. седница Скупштине града

Одржана 10. седница Скупштине града

Ел. пошта Штампа

Grb_grada На 10. седници Скупштине града Крушевца, која је одржана 27. марта 2017. године, одборници су усвојили 56 тачака Дневног реда.

Дата је сагласност на Пројекат јавно - приватног партнерства реконструкције, рационализације и одржавање дела система јавног осветљења. Пројекат се односи на замену 12.299 светиљки у приградским месним зајединцама града Крушевца и одржавање система јавне расвете и вредан је 5.753.649,94 еура. Циљеви пројекта су уштеда у трошковима електричне енергије, односно умањење средстава из буџета града намењених за финансирање потрошње јавне расвете, побољшање квалитета осветљења, одржавање система и управљање системом јавне расвете, а тиме и повећање опште безбедности грађана. Инвестицију ће финансирати приватни партнер, Град се кредитно не задужује, већ  из остварне уштеде плаћа накнаду за примену мера енергетске ефикасности приватрном партнеру у периоду од тринаест година, а он остаје да одржава систем и наредне две године, када наплаћује само трошкове одржавања система.  Уговор се закључује на период од  15 година. Планирана је уштеда на  систему јавног осветљења од 56.013 хиљада евра на годишњем нивоу ( 10% од тренутних издатака по рачуну за електричну енергију). Након усвајања Одлуке биће покренут поступак јавне набавке за избор најповољнијег парнера за реализацију овог пројекта, у складу са Законом о јавним набавкама.

Донета је и Одлука о прихватању предлога Анекса уговора о пословно - техничкој сарадњи на реализацији Програма снабдевања природним гасом широке потрошње,  којом се  предвиђа да и месне заједнице Трмчаре, Падеж и Лазревац, на њихову иницијативу,  буду обухваћене изградњом гасоводне мреже.

Одлуком о категоризацији спортских организација на територији града Крушевца утврђени су критеријуми за рангирање спортских организација на основу које ће се вршити расподела средстава намењених спорту.

Дата је сагласност на  статуте  Народног музеја, Туристичке организације града и Јавног комуналног предузећа "Крушевац".  Дата  је и  сагласност на измене Програма пословања ЈКП "Крушевац"  за 2017. годину којим се предвиђа набавка возила неопходних  за изношење смећа и Програма ЈКП "Водовод" Крушевац за 2017. годину у циљу планирања инвестиција које се финансирају из средстава јавног предузећа ЈКП "Водовод".

Разматрајући извештаје о раду и финансијском пословању установа, одборници су оценили да су установе, и поред отежаних услова,  успешно реализовале своје програме за 2016. годину.

Скупштина града је усвојила План детаљне рагулације линијског инфраструктурног објеката ТС Крушевац 3 до Старог аеродрома у Крушевцу. Донета је Одлука о измени и допуни Плана  генералне регулације "Центар",  и одлуке којима се   приступа  изради ПДР " Железничка 4"  и измени  ПДР "Трг костурница - Север".

Одборници су усвојили Одлуку о изменама и допунама Одлуке о уређењу града, којом је извршено усклађивање надлежности органа након што је ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу" променила делатност и одређене послове  овог преузећа преузела Градска управа Крушевац - Одељење за инвестиције привреду и заштиту животне средине, а ЈКП "Крушевац" Крушевац преузело послове јавне расвете. Извршено је и усклађивање Одлуке у делу казнених одредби са Законом о прекршајима.

Донето је и више решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора основних и средњих школа, којима је престао основ за чланство у школском одбору.

 

Време у Крушевцу

Температура: 27 °C vreme
Притисак: 999.0 hPa barometar.gif
Прогноза...
wikipedia

naled_bfm

skgo
usaid