Grad Kruševac

Ви сте овде: Насловна КШ инфо Вести Одржана 12. седница Скупштине града

Одржана 12. седница Скупштине града

Ел. пошта Штампа
2

На 12. седници Скупштине града  Крушевца одборници су размотрили и усвојили  77 тачака Дневног реда.Усвојен је Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Крушевца за период јануар- јуни 2017. године.  Градоначелник Драги Несторовић је у обраћању одборницима истакао да су текући приходи и примања буџета града, у периоду јануар-јуни 2017.

године, остварени су у износу од 1.300.448.636 динара, што је за 14,85% више у односу на исти период претходне године.  Укупно остварени приходи и примања у периоду јануар-јун 2017. године износили су 1.852.601.156 динара или 49,37% у односу на план. 

Расходи и издаци из буџета у периоду јануар- јуни 2017. годи. извршени су у износу од 1.472.676.846 динара или са 42,04% у односу на план.  Укупни расходи и издаци из свих извора у првих шест месеци ове године извршени су у износу 1.531.007.846 динара или са 40,80% у односу на план.

3

Дата је сагласност Градском правобранилаштву да са Привредним друштвом "Јастребац" д.о.о. Крушевац закључи судско поравнанање у спору који се води пред Привредним судом у Краљеву по тужби привредног друштва Јастребац доо.

Прихваћен је текст Анекса уговора о купопродаји топлотне енергије између ЈКП "Градска топлана" и "Building energy 1"   у смислу дефинисања нових рокова за реализацију пројекта почетка рада и функционисања биоенергане.

4

Скупштина града је донела Одлуку о додели уговора и дала сагласност на Нацрт јавног уговора о јавно - приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационалнизације и одржавању дела система јавног осветљења у насељима града Крушевца, што ће учининити управљање системом јавне расвете знатно ефикаснијим и рационалнијим.

Усвојени су финансијски извештаји и извештаји о степену реализације програма пословања ЈКП "Градска топлана", ЈКП "Крушевац", ЈП "Пословни центар" и ЈП "Аеродром Росуље", као и ЈП " Дирекција за урбанизам и изградњу" и Јавног предузећа за урбанизам и порјектовање за 2016. годину, а одборници су дали и сагласност на  измену и допуну Програма пословања ЈКП "Водовод Крушевац" за 2017. годину. Скупштина се сагласила  са  одлукама надзорних одбора ЈКП "Водовод" Крушевац, ЈКП "Крушевац" и ЈП "Пословни центар" о давању средстава обезбвеђења за кредитно задуживање ЈКП "Градска топлана" Крушевац код "ЈУБМЕС" банке А.Д. Београд.

5

Донета је Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у локалној самоуправи- Граду Крушевцу за 2017. годину и утврђен укупан број  од 2002 запослена у органима, јавним предузећима, установама и службама Града Крушевца, што је за 102 запослена мање у односу на 2015. годину. Градоначелник Драги Несторовић је истакао да Град Крушевац нема обавезу смањивања броја запослених на неодређено време у јавном сектору, а да је број запослених на одређено време у границама законских оквира.

Усвојен је Локални антикорупцијски план Града Крушевца за период 2017-2021. и Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса на територији града Крушевца за период 2017-2020. година.

6

Скупштина је донела План Генералне регулације "Север", План детаљне регулације источне обилазнице (од Паруновачког моста до улице Кнеза Милоша) и наставка улице Кнеза Милоша у Крушевцу, као и Одлуку о изради измене Плана детаљне регулације "Стари Аеродром фаза 1".

Након спроведеног конкурса за избор директора, Скупштина је донела Решења о именовању директора јавних предузећа. За директора ЈКП "Градска топлана" именован је досадашњи директор Драган Аздејковић, дипл економиста из Крушевца, за директора ЈКП "Крушевац" Бобан Костић, доктор еколошких наука из Читлука,  за директора ЈП "Пословни центар" Крушевац  Драги Марковић, дипл. економиста из Доњег Степоша, а за директора ЈКП "Водовод" Крушевац досадашњи вршилац дужности директора Владимир Милосављевић, дипл. економиста из Крушевца.

Скупштина је утврдила престанак дужности в.д. директору Културног центра Мирославу Смиљковићу, а за новог в.д. директора именована је Виолета Капларевић, дипл. индустријски менаџер из Крушевца, запослена у овој установи.

7

Скупштина је на још један четворогодишњи мандат именовала Драгану Богдановић, специјалисту струковног менаџера из Крушевца, за директора "Бизнис инкубатора" Д.О.О Крушевац, Ненада Станојевића, дипл. географа из Крушевца за директора Центра за стручно усавршавање и Слађану Чабрић, дипл. педагога из Крушевца за директора Центра за социјални рад.

Драган Јањић, дипл. ветеринар из Крушевца, именован је за директора Ветеринарске станице Крушевац, на период до шест месеци.

Потврђен је мандат новом одборнику Бобану Мијајловићу из Срња са изборне листе Александар Вучић - Србија побеђује, након што је Скупштина утврдила престанак мандата недавно преминулој одборници Госпави Беговић.

 

Време у Крушевцу

Температура: 17 °C vreme
Притисак: 990.9 hPa barometar.gif
Прогноза...
wikipedia

naled_bfm

skgo
usaid