Grad Kruševac

Ви сте овде: Насловна КШ инфо Вести Одржана 13. седница Скупштине града

Одржана 13. седница Скупштине града

Ел. пошта Штампа
1

Данас је одржана 13.  Скупштине града Крушевца.

 

 

На почетку седнице, одборници су минутом ћутања одали пошту преминулом градоначелнику Драгију Несторовићу, након чега је Скупштина утврдила престанак његовог мандата због наступања смрти.

3

Усвојен је Извештај  о извршењу Одлуке о буџету града Крушевца за период јануар - септембар 2017. године и Одлукa о ребалансу буџета града Крушевца за 2017. годину. Текући приходи и примања буџета града у периоду јануар - септембар 2017. године  остварени су у износу од 1.969.065.242 динара  или 68,31%, а укупни приходи и примања  са 67,88% у односу на план. Одлуком о ребалансу извршено је усклађивање планираних прихода и расхода са приходима оствареним у првих девет месеци ове године, као и са очекивањима остварења до краја 2017. године, што је резултирало умањењем укупних прихода и расхода буџета за 49.929.062 динара. Овом Одлуком приходи и примања буџета утврђују се у износу од 3.465.210.699. динара.

1

Скупштина је усвојила Одлуку о утврђивању стопе пореза на имовину за 2018. годину и утврдила просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину.

2

Одборници су усвојили Одлуку о допунама Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити Града Крушевца,  којом се предвиђа да се услуга лични пратилац детета поверава Центру за социјални рад Крушевац, који ће извршити лиценцирање ове услуге и обуку стручног радника и сарадника- личног пратиоца детета, кроз акредитовани програм обуке.  Сврха ангажовања личног пратиоца је пружање детету са инвалидитетом, односно сметњама у развоју, одговарајуће индивидуалне подршке ради укључивања у редовно школовање и активности у заједници и постизања што већег нивоа самосталности.

4

Одлукама о изменама и допунама Одлуке о ауто-такси превозу путника на територији града Крушевца извршено је њено усклађивање са одредбом Закона о прекршајима и повећана висина новчаних казни за прекршаје превиђене овом Одлуком, у циљу сузбијања понављања прекршаја.

5

Дата је сагласност на измене и допуне Програма пословања ЈКП "Градска топлана Крушевац " за 2017. годину, Програма пословања ЈКП "Крушевац" Крушевац и ЈП "Пословни центар Крушевац", а у циљу стварања услова за исплату солидарне помоћи  за ублажавање последица тешке материјалне ситуације запослених у комуналним делатностима, а у складу са Анексом I Посебног колективног уговора за јавна предузећа. Одборници су се сагласили и са посебним програмима за коришћење субвенција из буџета града Крушевца за 2018. годину  ЈКП "Водовод" Крушевац и ЈП "Аеродром Росуље".

 

Усвојен је План одрживе урбане мобилности, којим су предвиђене активности које за циљ имају смањење аутомобилског саобраћаја и повећање удела пешачког, бициклистичког и јавног превоза на подручју Града Крушевца у периоду до 2030. године.

6

Разрешени су и именовани поједини чланови школских одбора основних и средњих школа из редова представника локалне самоуправе, запослених и представника Савета родитеља. Утврђен је престанак мандата директора ЈКП "Крушевац" Бобана Костића, због преласка на другу дужност, а за в.д. директора именован је Мирослав Милојковић, дипл. грађевински инжењер, запослен у овом предузећу. За директора Дома здравља Крушевац именована је др Марина Костић, досадашњи в.д. дирекора ове установе, за наредни мандатни период од четири године.

Скупштина је усвојила  већи број појединачних решења  из области решавања имовинских односа.

 

Време у Крушевцу

Температура: 12 °C vreme
Притисак: 1003.1 hPa barometar.gif
Прогноза...
wikipedia

naled_bfm

skgo
usaid