Grad Kruševac

Ви сте овде: Насловна КШ инфо Вести Одржана 15. седница Скупштине града Крушевца

Одржана 15. седница Скупштине града Крушевца

Ел. пошта Штампа
Grb_grada

Петнаеста седница Скупштине града Крушевца, на којој су одборници разматрали и усвојили седамдесет две тачке Дневног реда, одржана је 22.03.2018. године.  Седницом је председавао председник Скупштине Живојин Милорадовић.

Oдборници су усвојили Одлуку о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено - пословним зградама на територији града Крушевца и Одлуку о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Крушевца.

1

Прописана су  општа правила понашања у стамбеним зградама, чијим поштовањем ће се обезбедити ред, мир и сигурност у стамбеној згради, као и неометано коришћење заједничких делова зграде и земљишта за редовну употребу зграде.  Утврђени су  минимални износи које су власници станова  и простора у којима се одвија пословна делатност у стамбеној згради дужни да издвајају на име накнаде за инвестиционо и текуће одржавање, као и накнаде коју ће плаћати у случају постављења принудног управника.

2

Скупштина града је, на иницијативу Народног музеја Крушевац,  донела Одлуку о подизању споменика Кнегињи Милици, која је након смрти кнеза Лазара преузела управу државом и владала у име малолетног сина Стефана. Споменик, рад академског вајара  Зорана Ивановића, биће постављен на Тргу деспота Стефана у Крушевцу.

3

У складу са  обавезама које Град има по Националној стратегији и Акционом плану за борбу против корупције и Локалном антикорупцијском плану  града Крушевца, у циљу обезбеђивања веће транспарентности рада органа Града,   донета је Одлука о приступању промени Статута града Крушевца, у делу који се односи на јавност рада органа Града  и Одлука о начину спровођења јавне расправе и укључивања грађана у поступку доношења одлука, стратешких докумената и других аката Града.

Скупштина је дала сагласност на измене програма пословања ЈКП "Крушевац" , ЈКП "Водовод Крушевац" и ЈКП "Градска топлана" и сагласност на Статут ПУ "Ната Вељковић".

Усвојен је Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2018. годину.

Разматран је и извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја Завршног рачуна буџета и правилности пословања града Крушевца за 2016. годину, који чини саставни део Завршног рачуна буџета града Крушевца за 2016. годину.  Поступајући по примедбама ревизора, Скупштина је донела Одлуку о изменама Одлуке о Градској управи града Крушевца, којом се омогућава да послове буџетске инспекције и интерне ревизије обављају посебне службе, које ће се образовати по ступању на снагу ове Одлуке.

4

На захтев МЗ Макрешане извршена је промена описа улица Молерове и Пионирске у насељеном месту Макрешане.

Донета је Измена Плана детаљне регулације Трг костурница- измене целине Б подцелина Б3 и План детаљне регулације Спортско- рекреативног центра Расина.

Одборници су позитивно оценили и усвојили  извештаје о раду и финансијском пословању установа Града Крушевца за 2017. годину.

5

Апотека Крушевац је исказала губитак и на предлог Управног одбора ове установе Скупштина града је донела  Одлуку о покретању поступка јавног приватног партнерства без елемената концесије. Именован је Стручни тим, са задатком да учествује у припреми  Предлога пројекта јавно-приватног партнерства,  на који сагласност даје Комисија за јавно - приватно партнерство.

6

Скупштина је одлучила да функцију директора Крушевачког позоришта и у наредне четири године обавља Бранислав Недић, дипл. драматург и донела више других кадровских решења.

 

Усвојен је и већи број решења из имовинско-правне области.

 

Време у Крушевцу

Температура: 20 °C vreme
Притисак: 1002.1 hPa barometar.gif
Прогноза...
wikipedia

naled_bfm

skgo
usaid