Grad Kruševac

Ви сте овде: Насловна КШ инфо Вести Одржана седница Градског штаба за ванредне ситуације

Одржана седница Градског штаба за ванредне ситуације

Ел. пошта Штампа

1 Седница Градског штаба за ванредне ситуације

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД КРУШЕВАЦ

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: 893/2018-13

Датум: 10.05.2018. год.

К Р У Ш Е В А Ц

О.И. С.С.

Закључци са Прве ванредне седнице Градског штаба за ванредне ситуације града Крушевца одржане 10.05.2018. године.

  1. Сходно чл.109 градске одлуке о водоводу и канализацији, Градски штаб за ванредне ситуације града Крушевца, има обавезу да Градском већу града Крушевца предложи формирање комисије која ће утврдити оправданост свих активности у вези водоснадбевања становништва града Крушевца од 09.06.2018. године до успостављања нормалног водоснабдевања пијаћом водом. РОК ОДМАХ.
  2. Обавезује се ЗЗЈЗ Крушевац да достави писани извештај о току свих својих активности у периоду од 09.06.2018. године до успостављања нормалног водоснабдевања пијаћом водом. РОК ОДМАХ.
  3. Обавезује се ЈКП Водовод Крушевац у сарадњи са ЗЗЈЗ Крушевац да одмах отпочне са обезбеђивањем и довођењем у функцију артеријских бунара и чесми на територији града Крушевца као алтернативних извора пијаће воде, како за становништво тако и за Општу болницу и друге субјекте у граду. РОК ОДМАХ.
  4. Обавезују се сва физичка и правна лица који имају аутоцистерне да исте оспособе за прихват техничке воде, и по потреби ставе на располагање Градском штабу за ванредне ситуације РОК ОДМАХ.
  5. Обавезује се ЈКП Водовод Крушевац да сходно закључцима Штаба за ванредне ситуације из предходних година одмах и без одлагања отпочне са изградњом и прилагођавањем точећих места (пуњење аутоцистерни пијаћом и техничком водом) у Мајдеву – 3 места, Липовцу – 2. РОК ОДМАХ.
  6. Градски штаб за ванредне ситуације града Крушевца координира рад одговорних  надлежних служби, укључен је, прати ситуацију и састаје се по потреби. РОК ОДМАХ.
  7. Предлаже се формирање радног тима од стране представника органа града да у року од (5) пет радних дана, обиђу ЈКП“Водовод-Крушевац с циљем да се установе евентуални ризици престанка снабдевања становништва и привреде пијаћом водом у складу са чл. 46, чл. 48 и чл.109. Одлуке о градском водоводу и канализацији (Сл.лист града Крушевца 4/10, 8/12, 11/13, 4/14 и 11/16) због плнираних радова.
  8. Информисање становништва и медија око свих активности ЈКП“Водовод-Крушевац. РОК ОДМАХ.
  9. Обавештења о неисправности воде на јавним чесмама - истаћи благовремено на видном месту. РОК ОДМАХ.

10.  Обавезује се ЈКП“Водовод-Крушевац“ да од суседних локалних самоуправа позајми цистерне за период од 09.06.2018. године до нормализације водоснабдевања пијаћом водом. РОК ОДМАХ.

11.  Обавезује се Општа болница Крушевац да обезбеди термин за хемодијализе у најближим хемодијализним центрима као и да обезбеди довољно резервоара за потребне активности (да би се избегли проблеми у транспорту пацијената, дијализи и др.). РОК ОДМАХ.

12.  Обавезује се Дом здравља Крушевац да обезбеди довољно резервоара за потребе функционисања и несметани рад амбуланте. РОК ОДМАХ.

13.  Обавезује се ЈКП“Водовод-Крушевац“ да приоритети водоснабдевања буду следећи корисници: ПУ.“Ната Вељковић“-РЈ „Пионир“, ВП Дом Крушевац, Геронтолошки центар Крушевац, Општа болница Крушевац, Дом здравља Крушевац, Бранко Перишић АД. и др. РОК ОДМАХ.

14.  Упутити захтев ка Министарству одбране и Министарству унутрашних послова ради обезбеђења ауто цистерни за снабдевање пијаћом водом. РОК ОДМАХ.

15.  Обавезује се ЈКП“Водовод-Крушевац да благовремено изврши припрему аутоцистерни за прихват пијаће воде. РОК ОДМАХ.

16.  Све неопходне службе Градске управе Крушевац: Служба МЗ, Одељење за инспекцијске послове, Одељење комуналне полиције и Одељење за послове одбране и ванредне ситуације крећу са активностима до успостављања нормализације снабдевања пијаћом водом. Исто важи за све службе и чланове штаба. РОК ОДМАХ.

17.  Обавезује се Школска управа Крушевац да правовремено обавести школе и вртиће о престанку снабдевања до нормализације снабдевања пијаћом водом. РОК ОДМАХ.

18.  Обавезује се Расински управни округ да обавести локалне самоуправе на својој територији,  које су корисници услуга ЈКП“Водовод-Крушевац“ о термину прекида до нормализације водоснабдевања пијаћом водом. РОК ОДМАХ.

19. Обавезују се  све установе и Јавна предузећа као и друга правна лица и субјекти на територији града Крушевца који имају сопствене бунаре, да одмах отпочну са активностима довођења истих у намену алтернативног водоснадбевања, као и да обезбеде прихватне резеорваре за воду ради несметаног одвија производног процеса. РОК ОДМАХ. 

Седница је завршен 1325 часова. 

КОМАНДАНТ

Градског штаба за ванредне ситуације

____________________________________

Јасмина Палуровић

 

 

2

 

3

 

4

  

Време у Крушевцу

Температура: 18 °C vreme
Притисак: 1002.2 hPa barometar.gif
Прогноза...
wikipedia

naled_bfm

skgo
usaid