print_grb.png

Потписан Споразум у области мера активне политике запошљавања

Штампа

Grb_grada Градоначелник Јасмина Палуровић и директор Филијале Националне службе запошљавања Предраг Марковић, данас су потписали Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2018.

 

За реализацију програма предвиђена су укупна средства у износу од 41 милиона динара.

 

1

Градоначелник Јасмина Палуровић подсетила је да је Одлуком о буџету града Крушевца опредељено 23 милиона динара за спровођење ЛАПЗ 2018. и то за следеће програме:

-  Субвенција за самозапошљавање (пружање стручне помоћи, обука из области предузетништва и субвенција за самозапошљавање)

-  Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих – Нова радна места (субвенција за запошљавање на новоотвореним радним местима у једнократном износу)

-  Програм јавних радова (запошљавање теже запошљивих лица  и незапослених у стању социјалне потребе)

-  Програм стручне праксе (стручно оспособљавање за самосталан рад у струци).

-  Програм стицања практичних знања ( стицање практичних знања и вештина кроз обављање конкретних послова )

2

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања ће суфинансирати реализацију ЛАПЗ 2018. ( изузев Стручне праксе ) средствима у износу од 18 милиона динара.