print_grb.png

Закључци са 2. редовне седнице Градског штаба за ванредне ситуације

Штампа
Grb_grada Данас је у просторијама зграде Градске управе одржана 2. редовна седница градског Штаба за ванредне  ситуације. Седницом је председавала заменик градоначелника Крушевца и заменик команданта штаба Весна Лазаревић.

DSC_0002

На седници, донети су следећи закључци:

  1. Усваја се записник са претходне редовне седнице ГШВрСи.
  2. Усваја се Пословник о раду Градског штаба за ванредне ситуације.
  3. Наставити са планираним активностима поводом планског искључења воде уз максималну сарадњу свих субјеката.
  4. Усваја се предлог ЗЗЈЗ ради спровођења Плана дератизације и Плана санације, чишћења и одржавања чесми и Епидемиолошко стање на територији града Крушевца.
  5. Усваја се извештај ЈП за урбанизам и пројектовање о стању постојећих и потенционалних клизишта и одрона и налаже се истом даље праћење и допуна катастра клизишта.
  6. Усваја се предлог мера и задатака ради спречавања пожара за 2018.годину. и препоручује се: Командант ВСЈ Крушевац, Пољопеивредне стручна служба Крушевац и Србија шуме ШГ “Расина“ интензивније праћење стања на терену и укључивање Локалне самоуправе,Комуналне полиције, представника Месних заједница на смањењу пожара на отвореном простору.   
  7. Усваја се извештај Радарског центра Крушевац о стању противградне заштите на територији града Крушевца за 2018.годину са препоруком за даље одржавање противградног система.
  8. Усваја се извештај Војске РС. Гарнизон Крушевац, Полицијске управе Крушевац, Опште болнице Крушевац и Одељење за ВС. Крушевац о стању субјеката заштите и спасавања. Прихвата се предлог спровођења заједничких активности на оспособљавању, опремању и извршењу задатака заштите и спасавања.
  9. Усваја се информација о стању система за јавно узбуњивање на територији града Крушевца и предлаже се даља активност на отклањању недостатака у функционисању система за јавно узбуњивање, у складу са финансијским планом.

10.   Усваја се Извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације за прва два квартала ( привих 6 месеци ) у 2018.години.

DSC_0003

 

DSC_0004

 

DSC_0005

 

DSC_0006