print_grb.png

Презентација бесплатних обука за рад у ИКТ сектору за интерно расељена лица са Косова

Штампа

5 У Градској управи је данас одржана презентација бесплатних обука за рад  у сектору информационо - комуникационих технологија намењена интерно  расељеним лицима са Косова.  

 

Ова обука се организује у оквиру пројекта "Подршка одрживом повратку интерно расељених лица на Косово", који имплементира Arbeiter - Samariter - Bund, у партнерству са Центром за равномерни регионални развој и Градом Крушевцем.

  1

 

На презентацији су говорили заменик градоначелника Весна Лазаревић, представници организација ASB и CenTrir,који су позвали млада интерно расељена лица која су заинтересована за повратак на Косово, старости између 18 и 30 година са територије Крагујевца,Краљева и Чачка, да се пријаве за обуке путем Јавног позива који је отворен до 25. марта 2019.

  2

Текст Јавног позива са детаљним упутствима за пријаву и пратећим обрасцима, које је потребно попунити и доставити уз пријаву, заинтересовани кандидати могу да преузму на сајту www.asb-see.org или www.centrir.org

  3

Зорица Живојиновић, менаџер пројекта у ASB - у навела је да је циљ обуке да се младим интерно расељеним лицима  пружи могућност да стекну знања, вештине, квалификације и радно искуство у IKT сектору и помогне при запослењу  или покретању сопственог бизниса. Планирано је да корисници  програма прођу обуке за програме: Java, Java Script, WordPress, графички дизајн или руковање CNC машинама. Осим похађања ових обука и сертификата, полазници ће имати могућност да стекну и искуство кроз стажирање у IKT компанијама , где ће осим праксе из ове области стећи и знање о предузетништву, што ће бити посебно подстицајно за оне који планирају да покрену сопствени бизнис. Додатни подстицај за оне који заврше курсеве, јесу и start - up грантови у виду компјутера и остале опреме који ће бити додељени најуспешнијим кандидатима и најоригиналнијим бизнис идејама.

  4

Циљ овог пројекта је помоћ породицама интерно расељених лица у њиховим настојањима за одрживи повратак на Косово. Пројекат је финансиран од стране Европске уније, а део је ширег програма " ЕУ подршка одрживим решењима за интерно расељене и реинтеграцију повратника" , укупне  вредности 5,65 милиона еура.