Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна АКТУЕЛНОСТИ Вести Одржана 22. седница Скупштине града Крушевца

  Одржана 22. седница Скупштине града Крушевца

  Ел. пошта Штампа

  Grb_grada На 22. седници Скупштине града Крушевца, која је одржана 21.06.2019. године, одборници су размотрили и усвојили 61 тачку Дневног реда.

    1

  Одборници су донели Одлуку о додељивању Видовданске награде и признања Града Крушевца и то:

  Видовданскa наградa:

  Трајал корпорацији АД Крушевац, за очување и развој предузећа, повећање извоза и допринос у укупном развоју Града.

  Плакете Града Крушевца:

  -          Служби хитне медицинске помоћи Дома здравља Крушевац, за изузетан допринос у реализацији спортских и других манифестација у граду.

  -          др Ради Јоксимовић Змејкоски,за изузетан допринос у превентивној здравственој заштити и едукацији  жена са  подручја Града Крушевца о значају превентивних прегледа .

  -          Драгославу Гогићу, новинару, дописнику РТС-а из Расинског округа, за изузетне резултате остварене у новинарском раду .

  -          Драгану Милосављевићу, репрезентативцу Србије у кошарци, за изузетне спортске резултате.

  Похвале Града Крушевца

  -          Књижевном клубу " Багдала" Крушевац, за дугогодишњи рад и допринос развоју културе  града.

  -          Историјском архиву Крушевац, за успешно пословање и трајни допринос у прикупљању, обради,чувању и заштити архивске грађе.

  -           ЈКП "Водовод Крушевац "Крушевац за успешно пословање и резултате остварене у квалитетном пружању услуга грађанима.

  -          Куд „Каонички извори” Каоник, за дугогодишњи допринос  развоју  културног аматеризма.

  -          Фудбалском клубу "Трајал" Крушевац,за постигнуте резултате  и допринос развоју спорта у Крушевцу.

  -          Драгану Анђелковићу, власнику „Вива 92” доо, за успешно пословање и бројне донације, којима је помогао у реализацији културних и хуманитарних акција у граду.

  -          Драгану Блажићу, председнику Савета за безбедност саобраћаја, за допринос   унапређењубезбедности  грађана Крушевца у саобраћају.

  -          проф.др Зорану Аврамовићу,за допринос и учешће у реализацији пројеката у култури од интереса за Град.

  -          Љубодрагу Обрадовићу, за поетско стваралаштво и афирмацију крушевачке културе.

  -          Лазару Марковићу, ученику,  за изузетан успех током школовања и високе резултате постигнуте на републичким такмичењима из физике.

  -          Биљани Даничић, професору физике, за изузетне резултате остварене у областиобразовања и васпитања.

  -          Бојану Јевтићу, дугогодишњем добровољном даваоцу крви, за исказану солидарност и хуманост добровољним давањем крви преко 90 пута.

  -          Светиславу Павловићу, потпуковнику у пензији, за неговање и очување српске духовности и традиције,

  -          Миодрагу Пантићу за успешан рад у организовању  источно-европског и националног мотокрос шампионата у Глобару,

  -          Звонку Рајковићу, председнику Хуманог друштва баксуза, угурсуза и намћора „Добра нарав“ Крушевац, за дугогодишњи хуманитарни рад.

   

  Скупштина је усвојила Одлуку о ребалансу буџета града Крушевца за 2019.годину и Одлуку о завршном рачуну буџета за 2018.годину, као и Одлуку о изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта за 2019. годину и Одлуку о допуни Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Крушевца за 2019. годину. Донета је и Одлука о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољорпивредног земљишта за 2019. годину.

  2

  Усвојене су Одлука о месним заједницама на територији града Крушевца,  Одлука о локалним комуналним таксама и Одлука о утврђивању накнаде за коришћење јавних површина.

   

  Скупштина је одлучила да покрене поступак јавног-приватног партнерства без елемената концесије за реализацију пројекта ,,Пројекат обављања јавног линијског градског и приградског превоза путника на територији града Крушевца и  поступак ЈПП без елемената концесије за реализацију пројекта ,,Пројекат редовног (осим одржавања корисника сигнализације на територији насељеног места Крушевац) и зисмског одржавања општинских путева и улица и некатегорисаних путева на територији Града Крушевца.“

  3

  У циљу решавања дугогодишњег проблема Здравствене установе Апотека Крушевац покренут је поступак реализације пројекта ЈПП са елементима концесије за обављање фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на територији Града Крушевца.

   

  Скупштина је дала сагласност на пројекат ЈПП без елемената концесије за реализацију пројекта  ,,Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог дела система јавног осветљења на територији града Крушевца“,  чији предмет јесте реконструкција и имплементација укупно 6.153 светиљки јавног осветљења на градском подручју. Реализацијом овог пројекта вршиће се замена постојећих светиљки светиљкама са ЛЕД технологијом и постићи велика уштеда у енергији.

  4

  Донета је Одлука о постављању скулптуре ,,Девојка са крчагом,, на кружном току  код  Трга костурница, дело аутора Марије Ћирић из Крушевца  и Грба цара Лазара на згради Дома синдиката у Крушевцу.

   

  Усвојен је Извештај заштитника грађана града Крушевца за 2018.годину, Извештај о раду Савета за здравље града Крушевца за 2018.годину и Извештај о раду јавних предузећа града Крушевца за први квартал 2019.године.

  5

  Донети су ПГР “ Исток 4“ , ПГР ,,Железничка 3“,, и ПГР ,,Хајдук Вељкова север”.

   

  За директора Јавне ветеринарске установе Ветеринарска станице Крушевац именован је Драган Џугурдић, доктор ветеринарске медицине спец.из Крушевца, на период од четири године.

  6

   
  wikipedia

  naled_bfm

  skgo
  usaid