print_grb.png

Јавна предузећа

Штампа

direkcijaЈавно предузеће за урбанизам и пројектовање
Косанчићева 5

Телефон: +381 37 421979

 

jkpЈавно комунално предузеће "Крушевац"

Јасички пут бб

Телефон: +381 37 423026


vodovodЈавно комунално предузеће "Водовод"

Душанова 46

Телефон: +381 37 422057


toplanaЈавно комунално предузеће "Градска топлана"

Јасички пут бб

Телефон: +381 37 426109 || +381 37 426482

 

poslovni_centarЈавно предузеће "Пословни центар"

Трг Косовских јунака 6, 2. спрат

Телефон: +381 37 438900

 

rosuljeЈавно предузеће "АЕРОДРОМ РОСУЉЕ”

Трг Косовских јунака 6

Телефон: +381 37 444713