Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна Локална самоуправа Месне заједнице

  Списак месних заједница

  Ел. пошта Штампа


  МЗ “Читлук”
      Читлук
      Телефон: +381 37 694500 || 692291
  МЗ “Ћелије”
      Ћелије
      Телефон: +381 37 764131
  МЗ “Ђунис”
      Ђунис
      Телефон: +381 37 867214
  МЗ “Багдала”
      Друге далматинске пролетерске бригаде 24
      Телефон: +381 37 424380
  МЗ “Бела Вода”
      Бела Вода
      Телефон: +381 37 678549
  МЗ “Беласица”
      Беласица
      Телефон: +381 63 7757419
  МЗ “Бован”
      Пасјак
      Телефон: +381 37 638090
  МЗ “Центар”
      Балканска 57
      Телефон: +381 37 422917
  МЗ “Доња Пакашница”
      Жикице Талевића 48
      Телефон: +381 37 491260
  МЗ “Доњи Степош”
      Липовац
      Телефон: +381 37 480613
  МЗ “Дедина”
      Дедина
      Телефон: +381 37 886016
  МЗ “Прва месна заједница”
      Душанова 19 (?)
      Телефон: +381 37 427160
  МЗ “Дворане”
      Дворане
      Телефон: +381 37 698105
  МЗ “Гаглово”
      Гаглово
      Телефон: +381 37 886048
  МЗ “Гари”
      Гари
      Телефон: +381 37 442896
  МЗ “Глободер”
      Глободер
      Телефон: +381 37 681110
  МЗ “Горњи Степош“
      Горњи Степош
      Телефон: +381 37 655336
  МЗ “Деспот Стефан Лазаревић”
      Видовданска 7 (?)
      Телефон: +381 37 422407
  МЗ “Јасика”
      Јасика
      Телефон: +381 37 671053
  МЗ “Каоник”
      Каоник
      Телефон: +381 37 866176
  МЗ “Капиџија”
      Капиџија
      Телефон: +381 37 886476
  МЗ “Кобиље”
      Кобиље
      Телефон: +381 37 636112
  МЗ “Коњух”
      Коњух
      Телефон: +381 37 875107
  МЗ “Крвавица”
      Крвавица
      Телефон: +381 37 696311
  МЗ “Кукљин”
      Кукљин
      Телефон: +381 37 678101
  МЗ “Лазаревац”
      Лазаревац
      Телефон: +381 37 875316
  МЗ “Мачковац”
      Мачковац
      Телефон: +381 37 681650
  МЗ “Мајдево”
      Мајдево
      Телефон: +381 37 884401
  МЗ “Макрешане”
      Макрешане
      Телефон: +381 37 662053

  МЗ “Мала Река”
      Мала Река
      Телефон: +381 63 7757419
  МЗ “Мешево”
      Мешево
      Телефон: +381 37 652201
  МЗ “Мало Головоде”
      Станислава Закића 56
      Телефон: +381 37 426455
  МЗ “Модрица”
      Модрица
      Телефон: +381 37 635122
  МЗ “Мудраковац”
      Мудраковац
      Телефон: +381 37 442252
  МЗ “Лазарица”
      Антона Пордушића 7
      Телефон: +381 37 423230
  МЗ “Падеж”
      Падеж
      Телефон: +381 37 696102
  МЗ “Цар Лазар”
      Цара Лазара 86
      Телефон: +381 37 438964
  МЗ “Паруновац”
      Паруновац
      Телефон: +381 37 886085
  МЗ “Пепељевац”
      Пепељевац
      Телефон: +381 37 644470
  МЗ “Расадник”
      Друге далматинске пролетерске бригаде 24
      Телефон: +381 37 424380
  МЗ “Рибаре”
      Рибаре
      Телефон: +381 37 852256
  МЗ “Шанац”
      Шанац
      Телефон: +381 37 877100
  МЗ “Сушица”
      Сушица
      Телефон: +381 37 860068
  МЗ “Текије”
      Текије
      Телефон: +381 37 886258
  МЗ “Трмчаре”
      Трмчаре
      Телефон: +381 37 873638
  МЗ “Уједињене Нације”
      Тригве Лија 1
      Телефон: +381 37 443005
  МЗ “Велики Купци”
      Велики Купци
      Телефон: +381 37 884110
  МЗ “Велики Шиљеговац”
      Велики Шиљеговац
      Телефон: +381 37 851298
  МЗ “Бивоље”
      Милоја Павловића 15
      Телефон: +381 37 444966
  МЗ “Велика Ломница”
      Велика Ломница
      Телефон: +381 37 873651
  МЗ “Веселин Николић”
      Мајке Југовића 1
      Телефон: +381 37 422824
  МЗ “Витановац”
      Јабланица
      Телефон: +381 37 658181
  МЗ “Здравиње”
      Здравиње
      Телефон: +381 37 691204 || 691218
  МЗ “Жабаре”
      Треботин
      Телефон: +381 37 882-330

   
  rabpk
  cemr

  naled_bfm

  skgo
  usaid